La Taula del Tercer Sector Social fa 3 recomanacions per millorar el sistema que garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques

Les recomanacions són: simplificar les barreres burocràtiques a través d’una finestreta única social, crear un complement a l’habitatge i augmentar les quanties de la Renda Garantida de Ciutadania.

Tipus de document
Entradeta

Es recullen en un nou dossier 'Catalunya Social' que analitza el sistema que actualment garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques a Catalunya (Renda Garantida de Ciutadania i Ingrés Mínim Vital) i evidencia com aquestes dues prestacions encara no permeten que moltes famílies puguin viure amb dignitat perquè l’habitatge continua sent la gran despesa no coberta pels dos ajuts. 

 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document