ECOM elabora un estudi sobre la formació de l’assistència personal

Les conclusions avalen la importància del rol de la persona usuària. 

Content
Esquerra
ECOM ha elaborat un estudi sobre la formació de l’assistència personal que ha constatat la rellevància del rol central de les persones usuàries com a formadores dels i les assistentes personals. Aquesta figura dona suport a persones amb discapacitat que requereixen una tercera persona per facilitar-los la màxima autonomia en el desenvolupament del seu projecte de vida independent. L’objectiu de l’estudi és reforçar la proposta de model de formació per la qual aposta el Govern en el nou decret que està desenvolupant per regular aquesta figura i que defensa ECOM. A Catalunya es calcula que hi ha 125 assistents/es i més de 70 persones usuàries.
 
L’entitat aposta per una formació no superior a 50 hores en la qual es treballin aspectes fonamentals com la filosofia de vida independent, els drets de les persones amb discapacitat, les habilitats comunicatives (escolta activa, empatia, etc.), i també aspectes relacionats amb les ajudes tècniques, les cures bàsiques, les mobilitzacions, en contraposició dels coneixements en l’àmbit sanitari que es mencionen en la legislació estatal. 
 
Aquest estudi pretén aportar coneixement i evidència empírica sobre la formació de l’assistència personal davant una situació de buit legislatiu estatal.
Dreta
Temàtica
Persones amb discapacitat