ECOM trasllada a les candidatures les prioritats per garantir els drets de les persones amb discapacitat física

El decret que regula l’assistència personal i el codi d’accessibilitat en són algunes.

Content
Esquerra
ECOM, la federació de les entitats i persones amb discapacitat física i/o orgànica de Catalunya, ha elaborat un document de propostes per afavorir la garantia dels drets i el benestar del col·lectiu. Aquest document l’ha fet arribar a totes les candidatures que es presenten a aquests comicis, demanant-los que les tinguin en compte en els seus programes electorals, però sobretot incidint en què estiguin en el programa de govern d’aquella/es formació/ns polítiques que finalment acabin estant al capdavant del Govern.
 
Compta amb un total de 62 propostes organitzades en funció dels drets de les persones amb discapacitat, reconeguts a la Convenció de l’ONU i també s’ha inclòs un apartat específic de perspectiva de gènere, un de tercer sector i un d’específic de Covid-19. El mateix document inclou un decàleg amb 10 propostes prioritàries. 
 
1. Crear dins l’estructura del Govern un departament específic i exclusiu per a l’àmbit dels Afers Socials i famílies, que pugui donar resposta amb la màxima eficàcia a l’amplitud de qüestions que s’aglutinen dins aquest àmbit, i que disposi de la dotació pressupostària necessària per donar cobertura a les necessitats de les persones i de les entitats del Tercer Sector Social.
 
2. Aprovar el decret que ha de regular l’assistència personal a Catalunya, de manera que pugui garantir el dret a la vida independent de les persones amb discapacitat física.
 
3. Revisar el model d’atenció a les persones amb discapacitat per promoure un model d’atenció comunitària centrada en la persona, tot duent a terme una redefinició general de la Cartera de Serveis Socials. Paral·lelament, cal prioritzar la revisió del model residencial i també avançar en la concreció i creació del model de Vida Independent i en la comunitat.
 
4. Aprovar el Decret d’Accessibilitat a Catalunya, que haurà de desplegar la Llei d’Accessibilitat, i dotar-lo del pressupost suficient i necessari per garantir el dret a l’accessibilitat de les persones amb discapacitat física; i preveure la creació d’un fons econòmic estable i estructural per polítiques d’accessibilitat universal.
 
5. Fer efectiva la implementació i el complet desenvolupament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, incrementant el pressupost destinat al seu desplegament i comptant amb la participació de de tots els agents de la comunitat educativa i les entitats de persones amb discapacitat.
 
6. Revisar el model d’inclusió laboral de les persones amb discapacitat física per afavorir la creació de llocs de treball de qualitat i assegurar-ne el manteniment amb un finançament adequat i suficient.
 
7. Avançar definitivament en la construcció d’un model d’atenció integrada social i sanitària a Catalunya per poder-lo implantar.
 
8. Aprovar un Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya, consensuat amb els diferents agents socials, que permeti avançar també en la garantia del dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat física, preveient un augment dels ajuts econòmics i subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques, i per a l’accés a productes de suport i a la domòtica, com a eina fonamental per promoure l’autonomia personal.
 
9. Vetllar per que les persones amb discapacitat física no quedin excloses de la transformació digital que està vivint la nostra societat en tots els àmbits, tot assegurant que tot allò digital és accessible, assequible i contempla la diversitat humana; i garantir com un dret fonamental l’accés a internet per a totes les persones, en igualtat de condicions.
 
10. Augmentar la inversió per a la xarxa de serveis socials i revertir l’infrafinançament crònic dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat física que presten les entitats (incrementant les tarifes del mòduls, la dotació de recursos...); i treballar, conjuntament amb les entitats representatives del sector per garantir l’acció concertada com a línia prioritària de relació entre l’administració i el Tercer Sector Social.
 
Dreta
Temàtica
Banner

Destacats