El 50% de les vulneracions de drets en salut mental es produeixen en l’àmbit sanitari i l’Administració pública és el principal agent discriminador

Segons l’informe “Drets en salut mental 2022”, que ha elaborat la Federació Salut Mental Catalunya, s’han recollit un total de 269 vulneracions al territori català.

Content
Esquerra

Salut Mental Catalunya ha elaborat i presentat l’informe sobre “Drets en salut mental 2022” que recull 269 vulneracions al territori català. De les discriminacions produïdes, 1 de cada 2 van tenir lloc en l’àmbit sanitari i l’Administració pública és el principal agent discriminador.

Cal ressaltar la interseccionalitat de la discriminació, i és que cada cas pot comportar més d’un motiu i drets vulnerats, essent-ne la salut el principal en la meitat dels casos. L’informe recull un total de 541 motius de discriminació, com la violència institucional, motius socioeconòmics, discapacitat, identitat de gènere, racisme i xenofòbia o l’edat, entre d’altres, i més de 700 drets vulnerats. Entre aquests, en primer lloc destaca el servei públic de qualitat, seguit de la integritat moral i física i la salut. 

L’informe també destaca un gran biaix de gènere perquè el 70% de les persones que fan la denúncia són dones i també és el col·lectiu que rep més vulneracions

Una xifra remarcable és que l’informe 2022 recull 7 vegades més vulneracions que els informes dels anys anteriors, gràcies a la campanya d'informació i sensibilització dirigida a la ciutadania feta el 2022 i a la sistematització i millora del registre de la recollida de les més de 70 entitats federades i els 15 Espais ‘Situa’t’ d’arreu de Catalunya. 

Dels resultats recollits en l’informe, Salut Mental Catalunya ha conclòs la necessitat de tenir en compte la interseccionalitat en salut mental, el fet que el projecte de vida significatiu es trobi en risc, els canvis legislatius com una finestra d’oportunitat, la saturació del sistema de salut i la vulneració de drets que se’n deriva i la necessitat de parlar obertament de violència institucional en clau de salut mental.

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats