"El cas de Badalona evidencia la manca d’accés a un habitatge digne"

Recorda que a Catalunya hi ha una crisi greu de l’habitatge que impedeix que persones en situació o risc d’exclusió social tinguin una llar digna, assequible i segura. 

Content
Esquerra
“El que ha passat a Badalona evidencia com la manca d’accés a un habitatge digne impacta directament en els col·lectius més vulnerables”. Per a la Taula del Tercer Sector, el cas de Badalona demostra la greu emergència de l’habitatge que hi ha a Catalunya i com aquesta colpeja sobretot a persones que no tenen cap alternativa habitacional i que es veuen obligades a viure en infrahabitatges, que no són segurs, amb unes condicions pèssimes i que sovint ni tan sols tenen accés a subministraments bàsics. 
 
La Taula avisa que la Covid-19 està agreujant la pobresa i les desigualtats i recorda que, abans de la pandèmia, ja hi havia un milió de persones en exclusió residencial només entorn de Barcelona i 300.000 vivien amb la inseguretat de no saber si les farien fora de casa. De fet, en els primers mesos de la pandèmia, les entitats socials abocades a l’emergència social derivada de la pandèmia han multiplicat per 2 les sol·licituds d’ajuda per cobrir les despeses de l’habitatge.
 
L’incendi de Badalona també evidencia com l’exclusió social encara és més gran en les persones migrades i les greus dificultats que tenen per accedir a un habitatge. La taxa de risc de pobresa o exclusió de les persones migrades procedents de països extracomunitaris és del 54% enfront del 18% de la població nascuda a l’Estat espanyol o el 19% de la nascuda a altres països de la Unió Europea (Informe INSOCAT d’ECAS. Gener, 2020) i, pel que fa a l’habitatge, 7 de cada 10 persones migrades extracomunitàries de l’entorn de Barcelona pateixen exclusió residencial (Informe ‘Fronteres in-visibles’ de Càritas Barcelona. Novembre, 2020).
 
La Taula del Tercer Sector fa èmfasi en augmentar amb urgència el parc d’habitatge social (ni tan sols arriba al 2% mentre que a Europa la mitjana és del 15%) i en incrementar les ajudes a l’habitatge i que aquestes siguin complementàries amb la Renda Garantida de Ciutadania, i també espera que amb el nou Pla Estratègic de Serveis Socials es reforcin aquests serveis socials bàsics a l’hora de donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables, incloses les persones migrades i amb independència de la seva situació administrativa.