"El colideratge i la cogovernança ens estan demostrant ser la clau per plantejar solucions als reptes socials"

Entrevista a Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona.

Content
Esquerra

1. Segons la darrera Enquesta de Condicions de Vida d’IDESCAT es confirma un estancament de la pobresa i l’exclusió, que segueix en màxims històrics. Quins mecanismes esteu desenvolupant per garantir l’accés a l’aigua de les persones en situació de vulnerabilitat energètica?

La pandèmia ha impactat en tots els àmbits, però ha estat un cop especialment dur per a les persones que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat. A Aigües de Barcelona, més enllà de gestionar de forma sostenible l’aigua, treballem per millorar la qualitat de vida de les persones, sobretot d’aquelles qui més ho necessiten. Per això, conscients des de fa anys de la situació de dificultat de moltes famílies, l’any 2012 vàrem posar en marxa el Fons de Solidaritat, per garantir el subministrament a aquelles llars que no podien fer front a aquesta despesa. En aquell moment, encara no hi havia cap llei que protegís del tall de subministrament en cas d’impagament. Aquest fons, gestionat en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l’àrea metropolitana proveïts per Aigües de Barcelona, va bonificar la factura de l’aigua a més de 46.000 famílies en situació de vulnerabilitat, amb una inversió superior als 20 milions d’euros. Però la persistència de la crisi econòmica, va fer que la major part de les persones beneficiàries del Fons de Solidaritat no aconseguissin sortir d’aquesta ajuda social. Per això, una dècada després, hem impulsat la Tarifa Social, com a mecanisme estructural per facilitar el pagament del rebut de l’aigua de les llars en situació de vulnerabilitat. Per ara, més de 53.000 llars ja s’han acollit a la tarifa social i s’han atorgat ajudes a 155.000 llars de més de 3 persones. A banda, tenim activat el protocol per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica en els 23 municipis on Aigües de Barcelona presta servei. L’objectiu del protocol és fixar el procediment per garantir el subministrament d’aigua a qui no el pugui pagar per manca de recursos econòmics, en aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Treballem per a les persones fent de les ciutats un millor lloc per viure, promovent una societat més justa i amb menys desigualtats, sense deixar ningú enrere. Aquest és el nostre propòsit; el que ens mou, més enllà de gestionar un recurs com l’aigua.

2. A l’hora de plantejar la reconstrucció social post pandèmica, es parla d’una recuperació socialment justa, però, també d’una transició verda que permeti avançar cap a una economia més sostenible. Des d’Aigües de Barcelona hi esteu treballant? De quina manera?

El context actual presenta desafiaments complexes, des de la reconstrucció social fins a l’emergència climàtica i des d’Aigües de Barcelona treballem per la recuperació econòmica i la transformació ecològica anant cap a un nou model de desenvolupament sostenible, basat en l’Agenda 2030 i l’economia circular, apostant pel diàleg amb els agents públics, privats i socials. D’aquesta manera, en el marc del nostre propòsit i de l’estratègia de desenvolupament sostenible AB2030 hem impulsat el Pacte Social, una iniciativa de diàleg, cocreació i col·laboració amb els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona per impulsar accions concretes centrades en tres eixos: la solidaritat, l’ocupació de qualitat i la reconstrucció verda i justa.

A través del Pacte Social hem desplegat 74 taules de treball per consensuar i implementar 34 programes d’impacte social que ja estan en marxa a 17 municipis metropolitans, i que són fruit de les aliances amb 26 entitats del tercer sector. Durant el 2021, el nostre compromís amb l’acció social ha donat suport a 199 iniciatives, amb les quals hem arribat a més de 600.000 ciutadans a través de les nostres campanyes de sensibilització i els nostres programes educatius, on compartim el nostre coneixement i transmetem a la societat els valors de respecte pel medi ambient i els recursos que ens ofereix el planeta. A més, podem afirmar que, durant el 2021, 145 organitzacions s’han
beneficiat de la nostra acció social.

3. En el 7è Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya, es va fer èmfasi en la importància de generar xarxes i sinergies entre els diferents actors de la societat per aconseguir una sortida més equitativa. Com pot contribuir-hi Aigües de Barcelona a l’hora de crear aquestes aliances estratègiques? I també, en concret, amb les entitats socials?

Tenim molt clar que els reptes socials i mediambientals s’han d’afrontar de forma conjunta. El colideratge i la cogovernança ens estan demostrant ser la clau per plantejar solucions als reptes socials, d’ocupació, ambientals i per fer front a la situació d’estrès hídric que estem vivint a casa nostra. Continuar reforçant les aliances i el treball col·laboratiu entre el sector social, públic i privat és imprescindible per fer possibles els eixos del Pacte Social i per seguir impulsant accions i programes com el projecte d’orientació i inserció laboral ONA, que duem a terme amb la Creu Roja i s’ha desplegat a 5 municipis i , les Beques Joves Talent o el programa A-porta, que desenvolupem amb la CONFAVC des de fa sis anys i que està servint per detectar casos de soledat no desitjada, pobresa energètica o altres situacions de vulnerabilitat entre els veïns de diversos municipis de l’àrea metropolitana.

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats