El Parlament aprova crear l'Agència de Protecció Social

Centralitzarà totes les prestacions i vol ser l’embrió d’una futura seguretat social catalana.

Content
Esquerra

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social, una de les tres 'lleis de desconnexió' i que l’actual govern pretén que sigui l'embrió d'una seguretat social catalana. Aquesta agència desplegarà progressivament tot el sistema de protecció social i centralitzarà totes les prestacions i tots els recursos competència de la Generalitat. De moment, es preveu que l’Agència comenci a funcionar amb les ajudes que ja estan transferides al Govern català, però deixa la porta oberta perquè en un futur incorpori la gestió de les pensions.

La llei determina que el president de l'Agència ha de ser nomenat pel Parlament, a proposta del Govern, i que l'ens s'ha de finançar, entre altres fonts, amb els recursos derivats de les contribucions al sistema de protecció social en el marc de les competències que en cada moment tingui atribuïdes la Generalitat.

Dreta
Banner

Destacats