El reconeixement i suport que necessitem

Mentre l’Estat impulsa noves lleis de voluntariat i tercer sector, manté o empitjora altres lleis que discriminen al Tercer Sector o li fan la vida impossible.

Content
Esquerra

Fa anys que el Tercer Sector ha posat en coneixement de partits, administracions i governs quines són les lleis que caldria canviar perquè discriminen les entitats no lucratives o bé els fan la vida impossible: llei de l’IVA, llei de contractes del sector públic, llei de subvencions, llei de l’impost de societats, legislació d’incentius fiscals i mecenatge, legislació d’utilitat pública... Però l’escenari d’aquests darrers anys és que l’Estat s’ha dedicat a impulsar canvis normatius que empitjoren aquest marc legal (llei de subvencions, llei de l’impost de societats, IVA d’activitats educatives, legislació de blanqueig de capitals...); ha denegat nombrosos intents per millorar-lo (IVA en la contractació, declaració d’utilitat pública...); o s’ha limitat a fer-hi petits retocs (legislació de mecentatge...).

La pressió i la mobilització del Tercer Sector ha aconseguit aquests darrers anys aturar alguns d’aquests processos involutius (llei de subvencions, IVA activitats extraescolars...), i ara mateix lluitem per intentar que Hisenda faci marxa enrere en l’eliminació de l’exempció de presentar l’impost de societats per a les entitats amb menys de 100.000 euros de pressupost. Són mobilitzacions que consumeixen moltes energies del nostre sector, que hauríem d’estar destinant a altres coses més importants i necessàries en la situació d’emergència social que vivim.

Mentrestant l’Estat impulsa noves lleis de voluntariat i tercer sector, que no aborden cap d’aquestes millores tan necessàries, i n’empitjoren de noves (recentralització, voluntariat vinculat a Administracions...). Si no canvien, aquestes noves llei seran una nova oportunitat perduda, i poca cosa més.

Dreta