El tercer sector necessita més formació per donar una millor resposta

Més de la meitat de les organitzacions no té plans de formació, segons un estudi de la Pere Tarrés.

Content
Esquerra
Les entitats del Tercer Sector necessiten més i millor formació i una planificació més acurada dels plans formatius i de la inversió. Així ho evidencia l’informe 'La formació a les entitats del Tercer Sector social de Catalunya: estat actual, reptes i propostes de millora' que ha presentat la Fundació Pere Tarrés. El document s’ha elaborat a partir d’un qüestionari realitzat a 172 entitats federades a la Taula del Tercer Sector i d’un panell de 36 persones expertes.
 
En primer lloc, l’anàlisi mostra que les entitats no compten amb plans de formació planificats (menys de la meitat de les entitats enquestades, un 48%, en té) a conseqüència d’una manca de recursos econòmics, de personal especialitzat i estable, de temps per dedicar-se a la seva gestió enfront d’altres prioritats i del desconeixement de l’impacte dels seus resultats.
 
Els resultats també mostren que la formació en el Tercer Sector social ha evolucionat i s’orienta cap a la millora de la qualitat dels serveis, el desenvolupament i la motivació de les persones. Tot i això, encara es posa en relleu la necessitat d’una formació més estratègica: proactiva, orientada a la innovació, el canvi i la digitalització, i facilitadora de la cultura i els valors institucionals. La recerca destaca la necessitat que la formació s’orienti a resoldre problemes més a mitjà i llarg termini i que no sigui tan reactiva sinó que compti amb una planificació estratègica.
 
L’informe revela que el personal més format són els tècnics i considera insuficient la formació de directius, comandaments intermedis i gestors de projectes, tenint en compte l’impacte que generen sobre la presa de decisions a l’entitat. També mostra que cal millorar els processos d’avaluació de la formació del tercer sector social per donar més qualitat i eficàcia a la formació.
 
Finalment, l’informe conclou que és necessària una millora de la qualitat de la formació (establint una política de formació professional, millorant la planificació i l’estratègia, creant eines i metodologies i establint sistemes d’avaluació) i un increment del finançament per als aspectes de formació. També recomana destinar-hi més recursos humans, hores assignades i categories professionals.
Dreta
Temàtica