El voluntariat es feminitza i s’envelleix a Catalunya

Segons un estudi sobre l'acció voluntària de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Content
Esquerra

El 65% de les persones voluntàries són dones i el 25,9% tenen més de 65 anys, segons revela l’estudi 'El voluntariat a Catalunya. Qui, com i per què' impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social en col·laboració amb la Plataforma del Voluntariado de España. En el marc del Dia Internacional del Voluntariat, s'han publicat els resultats que mostren un increment de la feminització i una tendència a l’envelliment de les persones voluntàries.

"Que el voluntariat estigui feminitzat i que les persones grans siguin voluntàries són dos fenòmens positius. No podem dir el mateix del fet que només el 35% de les persones voluntàries siguin homes i que tan sols el 15% tinguin menys de 25 anys. Cal millorar aquests indicadors" afirma el president de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Ramon Nicolau. 

L'estudi també apunta que la persona voluntària amb estudis universitaris continua sent el perfil predominant, amb un 64,8% amb grau, llicenciatura, diplomatura o postgrau. Aquesta dada posa de manifest un increment del voluntariat amb estudis universitaris en relació a l'anterior estudi de l’any 2017 quan gairebé representava la meitat del col·lectiu (49%).

En relació amb la nacionalitat de les persones voluntàries, un 85,5% són de l’estat espanyol. Pel que fa a les persones amb discapacitat, un 10,2% fan voluntariat, una dada similar a la de la població en general (11,5% segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística). Tanmateix, hi ha un predomini de la discapacitat física (62,2%) davant la psicosocial (28,9%), la cognitiva (11,1%), l’auditiva (4,4%) i la visual (4,4%).

L'àmbit social és on es fa voluntariat amb més freqüència (53,2%), tot i que l’educatiu (34,5%) i el comunitari (20,9%) també s’exerceixen freqüentment. En aquest sentit, les tasques que més s’acostumen a desenvolupar són en un 66,8% les d’acompanyament a persones i en un 47,5% les de suport a activitats associatives culturals, esportives i formatives, entre altres. L'informe també mostra que la modalitat presencial encara és la més habitual a l’hora de fer una acció voluntària, amb un  73,4%. Tot i això, les noves tecnologies estan permetent que el 23,6% de persones enquestades opti per un model mixt que combini la presencialitat i la distància.

Pel que fa al temps dedicat, el 42,7% de les persones va més d’una vegada a la setmana a fer voluntariat mentre que el 28% en fa una vegada. En aquesta línia, la implicació de temps de les persones voluntàries és alta: el 65,5% hi dedica entre una i tres hores cada vegada que fa voluntariat i el 23,6% entre quatre i sis hores.

Els principals motius que porten a una persona a fer voluntariat són: els valors personals, contribuir al desenvolupament d’una societat més justa, sostenible i igualitària i poder ajudar altres persones.

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats