Ens sumem a la campanya estatal #IniciativaLeyVivienda 

La Taula és una de les organitzacions impulsores que reclama una llei estatal que asseguri veritablement el dret a l’habitatge.

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector és una de les organitzacions impulsores de #IniciativaLeyVivienda, una campanya estatal de mobilització ciutadana impulsada per diverses entitats i moviments socials, sindicats i altres agents. L’objectiu és aconseguir una llei estatal que garanteixi veritablement el dret a l’habitatge, tenint en compte que el govern espanyol està preparant l’anomenada Ley Por el Derecho a la Vivienda. 

Entre les organitzacions impulsores, a banda de la Taula, hi ha la PAH, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña, Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones, CCOO, UGT, CGT, Observatori DESC i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, entre altres. 

Aquestes organitzacions hem acordat un mínim de 8 mesures que creiem que són indispensables que s’incloguin en la futura llei: 

1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequat com a dret subjectiu.

2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans tenidors i a la resta de casos reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.

3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim a un 20% del conjunt d'habitatges en vint anys, plantant cara a l'emergència habitacional de forma prioritària.

4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada zona del territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per donar protecció i estabilitat als llogaters del conjunt de país.

5. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les telecomunicacions per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.

6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris.

7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d'habitatge fins arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant com a mínim el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons europeus de recuperació a aquest objectiu.

8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.


Tant les entitats socials com la pròpia ciutadania poden adherir-se al manifest de reclamació del compliment d’aquestes mesures clau en la futura llei pel dret a l’habitatge a través d’un formulari en línia.
 

Dreta