Entrevista a Josep Vidal, Director General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

“No tenir lucre millora els serveis, i és millor per a les persones ateses”

Content
Esquerra

1.- Com es valora des del Govern el procés d'articulació dels actors de l'Economia Social a Catalunya, que la Taula del Tercer Sector i altres plataformes estem impulsant?

Des de la DGTESCA observem aquest procés amb molt d’interès. Tot el que sigui generar espais de treball conjunt, de generar sinergies i sobretot d’espais de col·laboració i generació de coneixement entorn a l’economia social, és un pas endavant per a l’enfortiment del Sector.

2.- Fer una llei catalana de l'Economia Social, està a l'agenda del Govern? Quines millores podria aportar?

Fer una llei catalana de l’Economia Social, haurà de ser una de les prioritats del primer govern de la República Catalana i és la que possibilitarà visualitzar que l’economia es centra en la millora de la qualitat de vida de les persones, la sostenibilitat de l’entorn i la creació de xarxes de comunitat.

3.- En la mesura 10 del III Pla de Suport al Tercer Sector el Govern es comprometé a "preservar i enfortir el model català de treball protegit per a les persones amb discapacitat i/o trastorns mentals". De quina manera esteu impulsant aquest compromís?

El model català de treball protegit va lligat absolutament a l’objectiu d’augment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat i la reducció de la taxa d’atur. Ser capaços de que l’espai de treball protegit sigui un element que permeti l’assoliment d’aquest objectiu i que per tant s’adeqüi a les necessitats de les persones, ha de ser l’eix principal. Tot plegat ho estem treballant conjuntament amb el sector a través de la Taula de Treball protegit.

4.- La mesura 11 del Pla de Suport parla de "fomentar les línies de subvenció que tenen com a objectiu la inserció laboral a l'empresa ordinària de les persones amb discapacitat i/o trastorns mentals". Amb la crisi aquests programes van patir retallades molt severes. S'hi ha previst un increment en el pressupost 2017?

Com ja he esmentat la inserció laboral és clau i per tant la inserció en empresa ordinària ha de ser una de les prioritats de les noves polítiques de suport i atenció a la persona amb discapacitat.

5.- El Govern compta amb un grup de treball que està redactant una futura llei catalana de contractació de serveis a les persones. La llei contemplarà mecanismes que permetin que les entitats del Tercer Sector i l'Economia Social tinguin prioritat a l'hora de gestionar aquest tipus de serveis públics?

La nostra voluntat com a Direcció General d’Economia Social és que aquesta llei permeti una major valoració de les entitats d’economia social com a proveïdors de serveis d’atenció a les persones, tal com ja es reconeix a la Directiva europea perquè elements com no tenir lucre i treballar per a una finalitat social i no per una consecució de beneficis econòmic són elements que milloren els serveis. I també assegurarem que aquests siguin els millors per a les persones que han d’estar ateses.

Dreta
Temàtica
Tercer Sector Social