Entrevista a Mercè Corretja , directora general de Contractació Pública

"Pràcticament s’han doblat les adjudicacions al Tercer Sector des de 2011"

Content
Esquerra

- El dia 24 va tenir lloc la jornada ‘Una contractació pública més transparent i més social’ amb un gran èxit de convocatòria. Quins són els principals avenços que ha fet el Govern de Catalunya en aquests objectius durant els darrers anys?

El Govern ha impulsat diverses actuacions que ens han portat a tenir un 26% de contractes amb clàusules socials en el darrer any. Entre aquestes actuacions,  hi ha les reserves socials de contractació per a Centres Especials de Treball i empreses de reinserció, que l’any 2016 s’han incrementat un 26% respecte el 2016, la Instrucció 1/2014, de l’Oficina de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública, la Guia per a la introducció de Clàusules contractuals de caràcter social, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, també del 2014, i el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació de Serveis a les Persones, del desembre del 2015.  

- Segons l'informe sobre les adjudicacions de la Generalitat, presentat en la jornada, el 2015 hi va haver 191 adjudicacions i 435 contractes menors amb entitats del Tercer Sector Social. Com valora aquestes xifres?

Les xifres són molt positives i sobretot, mostren que hi ha hagut un creixement molt important (pràcticament s’han doblat les adjudicacions respecte del 2011). Això significa que quan es porten a terme actuacions específiques, els resultats es noten.  

- Moltes entitats socials se'ns queixen que algunes Administracions segueixen traient concursos que van a preu o que incompleixen altres aspectes del "Codi de bones pràctiques" de desembre 2015. De quina manera des del Govern s'està impulsant el compliment del Codi?

S’han dut a terme diverses actuacions de difusió del Codi de Bones pràctiques tant entre els departaments de la Generalitat com en el sector públic i també en el món local, ja que tant les entitats del sector públic com les entitats locals també s’hi poden adherir.

- La futura llei catalana de contractació pública de serveis a les persones, de quina manera podrà contribuir a fer avançar les Administracions catalanes en aquests objectius?

La futura llei catalana té com a principal objectiu reforçar el caràcter estratègic de la contractació pública amb finalitats socials. Amb aquest objectiu, la llei contindrà elements per millorar la qualitat dels serveis a les persones i la professionalitat de les persones que els presten, introduint tots aquells aspectes que afavoreixin l’expertesa, la professionalitat i l’especialitat en la prestació d’aquests serveis. Per tant, és un salt endavant en relació amb el Codi i, en la mesura que serà una llei, serà vinculant i de compliment obligatori per a totes les administracions públiques i entitats. 

- En altres països europeus el model de "concerts socials" compta amb una llarga trajectòria i és la fórmula de referència en la prestació de serveis socials de garantia pública. El decret-llei del Govern del passat 31 de maig, permetrà ben aviat assimilar-nos a aquests països?

La voluntat del govern és que els serveis de la cartera de serveis socials es prestin en règim de concertació social i, per tant, no estiguin subjectes al règim de la contractació pública. D’aquesta manera s’assegura el finançament, el control i l’accés públic i d’acord amb els principis d’arrelament, continuïtat, integritat, etc. 

- Les directives europees de 2014 i diverses sentències dels tribunals europeus no només permeten avui preservar de les regles del mercat els serveis socials per mitjà de fórmules que no siguin la contractació pública, sinó que també faciliten que el sector no lucratiu tingui la primacia i, fins i tot, l'exclusivitat en la prestació d'alguns d'aquests serveis. Com preveuen que es concreti això en el model català?

Tant les directives com la futura llei catalana estableixen la possibilitat de reserves a favor de determinades entitats no lucratives. Aquesta possibilitat, però, té limitacions que convé estudiar a fons i que estem valorant. De tota manera, cal tenir en compte que segons les dades que oferim en l’Informe de l’any 2015 sobre clàusules socials i tercer sector, hi ha moltes entitats d’aquest Tercer Sector que són plenament competitives i guanyen concursos públics en procediments oberts en igualtat de condicions amb entitats lucratives.

 

Dreta
Temàtica
Tercer Sector Social