"Es constata un enquistament de la pobresa crònica, malgrat la lleugera millora en les condicions de vida"

IDESCAT ha publicat l'Enquesta de Condicions de Vida 2023 que actualitza les noves dades de pobresa, exclusió i desigualtats a Catalunya.

Content
Esquerra

Segons l'Enquesta de Condicions de Vida 2023 d'IDESCAT, la taxa de pobresa o exclusió social (AROPE) se situa en el 24,4%, només tres dècimes per sota de l’anterior enquesta (24,7%). Si es posa el focus en els tres components de l’AROPE: disminueix el risc de pobresa (18%), que baixa gairebé dos punts; millora tímidament la baixa intensitat en el treball (6,6%), dues dècimes menys, però empitjora la privació material i social severa que mesura les condicions mínimes per viure amb dignitat.

Per exemple, incrementen les dificultats per mantenir la llar una temperatura adequada (20%), la pobresa energètica l’any passat era del 19,2% i des del 2019 no para de créixer gairebé triplicant-se; pràcticament es mantenen les dificultats per menjar proteïna animal almenys cada dos dies (5,1%), que puja una dècima, i augmenten les dificultats per afrontar despeses imprevistes (36,1%), 1,3 punts més. D’altra banda, també s’evidencia una polarització entre la població en situació de pobresa (la que té moltes dificultats per arribar a finals de mes) i la que no ho està (la que arriba a finals de mes amb molta facilitat). Ambdós percentatges augmenten d’igual de manera, la població amb molta dificultat (9,2%), augmenta 1,2 punts; i la població amb molta facilitat (3,2%), puja 5 dècimes. 

"Malgrat que hi ha una lleugera millora, es constata un enquistament de la pobresa crònica. Les polítiques socials no estan atacant l’arrel del problema, la pobresa estructural, i no estan donant resposta a les persones que es troben en una situació de pobresa i exclusió severa" argumenta la Taula. "Això ens ha de portar a pensar que aquest és el sostre? Que punt amunt o punt avall, any rere any sempre tindrem una bossa de pobresa i exclusió a Catalunya que afectarà al voltant del 20% de la població?".

Els col·lectius més colpejats per la pobresa i l'exclusió

Pel que fa als col·lectius, la nova Enquesta de Condicions de Vida d’IDESCAT apunta que hi ha una disminució del risc de pobresa i exclusió en les persones grans (16,2%), que baixa 3,4 punts, i les persones d’origen migrat (48%), un descens de dos punts en comparació amb l’anterior, tot i que continua sent un percentatge molt alt. En contraposició, la taxa empitjora en les dones (25,9%), puja mig punt, en les llars amb fills o filles dependents (28,6%), també augmenta mig punt, i sobretot en la infància (33,1%), que puja 0,6 dècimes. 

Com fer front a aquesta pobresa cronificada?

La Taula del Tercer Sector Social insisteix que cal una aposta ferma per polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió:

· Més preventives, que evitin que les persones entrin en el cercle hereditari de la pobresa i l’exclusió perquè "quan ets a dins és molt difícil sortir-ne, com tornen a demostrar de nou les dades de pobresa infantil".

· Han de posar el focus no només en cobrir les necessitats més bàsiques de les persones sinó també en les necessitats més específiques "no podem donar la mateixa resposta a totes les persones quan cada col·lectiu viu realitats diferents i té necessitats diferents".

· Millorar el sistema de prestacions socials. És imprescindible millorar la cobertura d’aquests ajuts, és a dir, arribar a totes les persones que tenen dret a accedir-hi, i millorar la quantia de les prestacions perquè es veu clarament que són insuficients i no s’adapten a contextos de canvis, com la inflació dels darrers anys. També és prioritari establir un sistema d’actualització de les prestacions socials que vagi d’acord amb el context social i econòmic de cada moment. En aquest sentit, la Taula ha traslladat al Govern la necessitat de fixar un sistema de revisió de l’IRSC (el barem que dona accés a les prestacions socials i que marca la quantia de la renda garantida de ciutadania) que sigui el màxim d’objectiu i automàtic i que no depengui de les necessitats pressupostàries del Govern.  

Dreta
Banner

Destacats