Es crea una comissió parlamentària sobre salut mental i addiccions

Les entitats del sector celebren aquesta demanda històrica que situa aquests àmbits com a prioritats de país.

Content
Esquerra

Salut Mental Catalunya, Fòrum Salut Mental i la Federació Catalana de Drogodependències, entre diverses entitats del sector de la salut mental i les addiccions, celebren que el Parlament de Catalunya hagi decidit crear una comissió parlamentària d’estudi específica. La cambra es fa seva la demanda històrica del sector de situar la salut mental i les addiccions com una prioritat de país, després que la pandèmia hagi posat en el focus que l’atenció en aquest àmbit és deficitària i que cal donar-hi una resposta urgent.

L’objectiu de la comissió aprovada avui pel Parlament és fer una diagnosi sobre les mesures que cal prendre per disminuir les desigualtats socials i territorials del col·lectiu i promoure els drets, i la plena inclusió social i laboral d’aquestes persones.

El pla de treball de la comissió, que es constituirà en les properes setmanes, serà dissenyat de manera participada entre els seus membres i les entitats socials promotores. Les conclusions de la comissió d’estudi haurien de permetre passar definitivament a l’acció i, així, garantir un model d’atenció integrada centrat en la persona, amb un marcat caràcter preventiu, d’enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial. Un model, que incorpori el reconeixement del rol actiu i empoderat de les persones i les seves famílies, en col·laboració amb els professionals que les atenen, la valoració integral de les seves necessitats i una pràctica assistencial col·laborativa per part de totes les organitzacions i àmbits d’atenció implicats que asseguri la planificació proactiva i l’atenció compartida.