Espanya lidera l’abandonament escolar a Europa

Gairebé un de cada quatre joves espanyols deixa les aules després d’haver acabat l’educació obligatòria: una taxa rècord que situa Espanya com el país de la UE amb més abandonament escolar prematur.

Content
Esquerra

En concret, el 23,5% dels joves espanyols d’entre 18 i 24 anys decideixen no seguir amb els estudis ni cursar cap formació específica un cop superada l’ESO. Són dades de l’últim estudi publicat per l’Eurostat. Aquesta taxa és molt més alta entre els homes (27,0%) que entre les dones (19,9%). Així es desprèn de les dades publicades el passat dia 11 per l’oficina d’estadística comunitària, l’Eurostat, segons la qual la xifra d’Espanya va doblar la mitjana europea d’abandonament escolar el 2013: 11,9%.

Tot i ser el número 1 de la llista, la de l’any passat és la millor dada històrica que ha registrat Espanya i representa una caiguda de l’1,4% respecte al 2012 i de més de 7 punts des del 2005 (30,8%). Amb tot, Espanya encara està lluny de complir l’objectiu a què s’ha compromès amb la Unió Europea: reduir l’abandonament escolar prematur al 15% d’aquí al 2020.

Paral·lelament, el darrer informe d’Indicadors Socials a Catalunya (INSOCAT) publicat per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) mostra que la creixent dualització social s’acarnissa amb els joves i projecta un escenari present i futur desolador. Atur disparat (fins un 45,8% entre els joves de 20 a 24 anys), precarietat i inestabilitat laboral, manca d’ingressos i de protecció social, poques possibilitats de requalificació laboral i un sistema educatiu infradotat, amb un pressupost que s’ha reduït un 17% entre 2009 i 2012, dibuixen un panorama amb molt poques sortides per als joves. En aquest context, l’emigració apareix com una opció a l’alça i puja especialment entre els joves autòctons: el 45,5% de les persones que emigren tenen entre 16 i 34 anys i són cada vegada en major proporció autòctons. La sortida del país dels joves contribueix a l’envelliment global de la població, tendència consolidada des de principis de segle. Els joves representen avui un 16% del total i pateixen amb especial cruesa les conseqüències de la crisi, que dificulta l’accés a l’habitatge i posposa la decisió de tenir fills.

 

Dreta