Francina Alsina, reescollida presidenta de la Taula

L'assemblea també ha elegit la resta de membres de la nova Junta Directiva.

Content
Esquerra
Les entitats federades a la Taula del Tercer Sector han escollit la nova Junta Directiva que liderarà la institució en els pròxims 4 anys. L’Assemblea General ha reescollit Francina Alsina com a presidenta i també ha elegit la resta de membres de la nova Junta Directiva, formada per 12 representants de les entitats associades. En aquestes eleccions s’ha presentat una única candidatura per a la presidència i 15 candidatures per a les vocalies. Per primera vegada, la nova Junta Directiva es regirà seguint el nou reglament intern i assegurarà el 60% de presència de dones a la junta amb la finalitat d'avançar en la paritat de representació al sector. 
 
Presidenta: Francina Alsina (Federació Catalana de Voluntariat Social)
Vicepresident: Enric Morist (Creu Roja Catalunya)
Vicepresidenta: Sira Vilardell (ECAS)
Secretari: Josep Giralt (Federació ECOM)
Tresorer: Jesús Delgado (Fundació Pere Tarrés)
Vocal: Anna Roig (Càritas Catalunya)
Vocal: Mercè Batlle (COCARMI)
Vocal: Carles Campuzano (DINCAT)
Vocal: Clara Rosàs (FECEC)
Vocal: Elisenda Xifre (FEDAIA)
Vocal: Catalina Gonzàlez (FEICAT)
Vocal: Rita Grané (FEPA)
Vocal: Xavier Trabado (Salut Mental Catalunya)
 
Aquest nou mandat comença amb un repte de gran magnitud: garantir la sortida de la crisi social derivada de la Covid-19, sobretot la de les persones en situació de vulnerabilitat. “En aquests mesos, les entitats socials hem buscat la manera de mantenir oberts serveis i suports essencials per a les persones, tot i les circumstàncies extremadament complexes, i ens hem readaptat amb rapidesa per seguir donant resposta a les seves necessitats. El tercer sector social ha demostrat de nou la seva alta capacitat de resiliència, mantenint-se a primera línia i sent fidel a la vocació de servei públic i de compromís amb la ciutadania” ha recordat Francina Alsina, durant l’assemblea, que també ha afegit “Ens caldran grans dosis d’esforç i d’imaginació i fer una mirada cap a dins, com a sector, per reinventar-nos i veure en quins aspectes encara hi ha marge de millora per assegurar uns millors suports i un millor acompanyament a les persones”. 
 
Així doncs, a banda de superar l’impacte social greu de la pandèmia (durant els primers mesos, les entitats socials abocades a l’emergència social han atès més de 700 mil persones per cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació i l’habitatge), la Taula també es marca com a prioritat l’enfortiment i reconeixement del tercer sector amb l’objectiu de treballar de manera més eficaç i en aliança amb les Administracions i altres agents clau en la lluita contra la pobresa i l’exclusió. Per això, la Taula continuarà fent incidència per aconseguir una Llei del Tercer Sector, un marc legal necessari per regular l’acció de servei públic de les entitats socials catalanes.  
 
D’altra banda, també s’ha aprovat l’ingrés d’AGIPCAT (Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans) com a nova entitat de la Taula del Tercer Sector. Per primera vegada, aquest col·lectiu tindrà representativitat dins la institució.