Front comú de la Taula i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals per defensar els drets socials

Les dues institucions han signat un conveni de col·laboració que vol enfortir, des de l’àmbit local, la incidència conjunta en les polítiques socials públiques.

Content
Esquerra
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals i Defensors i Defensores locals de Catalunya, que aplega més de 40 sindicatures i defensories locals catalanes, han decidit fer front comú i reforçar el treball conjunt de les dues institucions per defensar i garantir els drets socials de la ciutadania, des de l’àmbit local. 
 
La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, i el president del Fòrum de Síndics, Lluís Martínez Camps, han signat un conveni de col·laboració que pretén sumar esforços per fer incidència en les polítiques socials públiques i sobretot donar resposta a reptes socials com l’habitatge, en un moment d’emergència habitacional i ampliació urgent del parc d’habitatge social; l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania, l’eina que permet lluitar contra la pobresa i les desigualtats i que encara no s’ha desplegat en la seva totalitat; els drets de la infància, el col·lectiu més castigat per la pobresa; la problemàtica dels empadronaments i el model d’atenció comunitària centrada en la persona
 
A més, el conveni promou l’intercanvi de coneixement, potencia la realització d’estudis i activitats conjuntes i fomenta la visibilització i sensibilització de la societat, i les Administracions públiques, sobre situacions de vulneració de drets. Per coordinar l’acció conjunta, les dues institucions desenvoluparan un pla de treball bianual i es crearà una comissió de seguiment. 
Dreta