Front comú per a un nou Pacte per a l’Habitatge

S’interpel·la a les Administracions perquè desenvolupin polítiques d’habitatge que assegurin el dret a l’habitatge. La Taula en forma part. 

Content
Esquerra

"La situació de l’habitatge a Catalunya és insostenible".  Així de contundent s’han mostrat les entitats que formen part de la Crida a un Pacte per a l’Habitatge, que reivindiquen que el dret a l’habitatge deixi de ser una mercaderia i que totes i cadascuna de les Administracions (locals, autonòmiques i estatal) s’hi impliquin de veritat amb el desenvolupament de "polítiques d’habitatge valentes" i amb una "forta inversió" que ajudi a pal·liar l’emergència habitacional que aboca milers de persones a l’exclusió residencial, en especial a Barcelona i l’àrea metropolitana.

En el document que s’ha presentat es fa èmfasi que "calen compromisos institucionals, unitat entre els partits polítics i acords de ciutat i Estat que donin sostenibilitat al finançament econòmic extraordinari i a la continuïtat dels programes més enllà d’un mandat municipal". En concret, es demana que augmenti la inversió en habitatge fins a un 2% del PIB espanyol (ara és del 0,6%), una regulació dels factors que incideixen sobre el mercat de l’habitatge, l’augment urgent del parc d’habitatge social (que no arriba ni al 2% mentre que a Europa la mitjana és d’entre el 15-20%) i incrementar totes les mesures de suport a les persones en situació de vulnerabilitat habitacional.

La crida a un Pacte per a l’Habitatge està liderada per la FAVB (Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona) i la Taula del Tercer Sector forma part de les primeres entitats signants que l’impulsen junt amb els sindicats (CCOO  i UGT) i entitats i moviments socials com la PAH, l’Observatori DESC, ECOM, la Fundació Arrels, l’Associació Entre Pobles i la Fundació APIP-ACAM. Totes elles es comprometen a treballar per:

  • Combatre la crisi de l’habitatge.
  • Donar suport a la població afectada i defensar els llogaters i llogateres.
  • Atendre urgentment a les persones sense llar i l’habitatge d’emergència.
  • Destinat un finançament especial per a la producció d’un parc d’habitatge protegit.
  • Regular els factors que alteren el mercat de l’habitatge.

La iniciativa es focalitza a la ciutat de Barcelona, però la voluntat és estendre-la al conjunt de Catalunya per articular una resposta col·lectiva. “Cal un nou Pacte Nacional per a l’Habitatge, un pacte de país que tingui una mira estratègica llarga” han coincidit tots els i les representants de les entitats signants.