Housing for all, la Iniciativa Ciutadana Europea per garantir el dret a l’habitatge

La Taula forma part del grup promotor que treballa per aconseguir més de 40.000 signatures a l’Estat.

Content
Esquerra
Europa està vivint una situació d’emergència habitacional i per posar fre a les greus dificultats que tenen els ciutadans i ciutadanes per accedir a un habitatge digne i assequible s’ha llançat #Housingforall, una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) que exigeix als governs de la Unió Europea polítiques públiques que garanteixin el dret a l’habitatge.
 
L’objectiu de #Housingforall a Espanya és recollir 40.500 signatures del milió que són necessàries a tot Europa per aconseguir modificar la normativa europea. Les prioritats de la Iniciativa Ciutadana Europea són:
 
- Crear un parc d’habitatge social i assequible de lloguer o de cessió d’ús del 15% en 10 anys i del 30% en 20 anys. Ara, no arriba ni al 2%.
- Assegurar un lloguer estable i assequible.
- Prioritzar l’habitatge públic de lloguer, col·laborar i finançar entitats socials, cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i altres operadors sense ànim de lucre.
 
La Taula forma part del grup promotor de #Housingforall a Espanya junt amb entitats i moviments socials i cooperatives d’habitatge, com la PAH Barcelona, l’Observatori DESC, el Sindicat de Llogaters, Sostre Cívic, la Fundació Hàbitat3, la Fundació Mambré o la Fundació La Dinamo.
 
Signa per garantir el dret a un habitatge digne i assequible 
 
Dreta