Impulsem les aliances socials entre Catalunya, Bèlgica i els Països Baixos

La Taula ha organitzat una nova edició de les seves missions internacionals “Territoris en Transició”, aquest cop a Bèlgica i els Països Baixos.

Content
Esquerra

Una quinzena de representants de la Taula del Tercer Sector i les seves entitats federades han participat en la missió que ha tingut lloc entre el passat 25 i el 28 de juny. De Brussel·les a Utrecht passant per Anvers i Gant, la delegació de la Taula ha conegut projectes innovadors, xarxes d’entitats i institucions referents. Els àmbits explorats han inclòs l’eradicació de la pobresa, els drets de la infància, l’atenció centrada en la persona o l’economia circular. Les aliances generades contribuiran a enfortir la xarxa europea del tercer sector català. La missió “Territoris en Transició 2024” de la Taula ha comptat amb el suport del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea.

Quins objectius tenia la missió?

Els principals objectius de la missió eren identificar projectes innovadors i actors rellevants a Bèlgica i els Països Baixos amb qui teixir-hi aliances i propostes de cooperaciói afavorir l’aprenentatge mutu i la reflexió conjunta sobre reptes compartits formava part d’aquest objectiu. Es buscava assegurar que les potencials propostes de cooperació s’orientessin més clarament cap a les prioritats de les entitats del tercer sector.

Els tres grans eixos de la missió en termes d’aprenentatge eren abordar el paper del tercer sector social en la doble transició (l’ecològica i la digital), la reducció de les desigualtats i la renovació dels sistemes de benestar i cures. 

Atès el moment i l’espai de la missió, la participació en la configuració de la nova agenda social europea i l’anàlisi de la nova realitat política europea també era una prioritat de la Taula. L’estada a Brussel·les ha permès conèixer més a fons les perspectives d’actors europeus, com ara institucions comunitàries, think tanks i xarxes europees de les entitats socials.

Quines organitzacions hem conegut?

D'una banda, la missió ha permès conèixer xarxes del tercer sector social i de col·laboració público-social, com ara la xarxa Belga contra la Pobresa - BAPN, el Fòrum de Brussel·les contra les Desigualtats, les plataformes d’infància, de l’acció social i del voluntariat de Flandes, la xarxa de l’economia social i circular de Flandes, o també en l’àmbit europeu el consorci All Digital. A més a més, la Taula s’ha pogut reunir amb institucions i xarxes del sector públic, com ara l’Ajuntament d’Utrecht i la seva política municipal de drets humans i el consorci sanitari Zorgnet-Icuro  

La Taula ha col·laborat amb la Delegació del Govern davant de la Unió Europea i el BENELUX en el context de la missió. El delegat del Govern, Ignasi Centelles, ha acollit la missió de la Taula a la seu de la Delegació en el marc d’una trobada sobre l’agenda social de la Unió Europea organitzada també en el marc de la delegació.

Què ha donat de si el Congrés Europeu de Serveis Socials?

La delegació de la Taula ha participat en el Congrés Europeu de Serveis Socials, celebrat a Anvers del 25 al 28 de juny. Es tracta del principal punt de trobada dels serveis socials europeus que reuneix cada any les administracions públiques, els proveïdors de serveis socials i altres agents implicats en l’atenció a les persones. El projecte d’innovació de la Taula, m4Social, disposa d’un acord de col·laboració amb l’entitat organitzadora del Congrés, la European Social Network

En el marc d’una sessió oficial del congrés, el representant de la junta directiva de la Taula del Tercer Sector i referent del projecte m4Social, Xavier Trabado, ha presentat l’informe “Radar d’algoritmes i processos de decisió automatitzada per a l’accés als drets socials de la ciutadania a Catalunya”, elaborat conjuntament amb KSNET. Aquesta presentació ha abordat, conjuntament amb altres experiències públiques i socials d’arreu d’Europa, com la innovació digital està impactant la provisió de serveis socials i la garantia dels drets socials.

Com assegurarem el seguiment d’aquesta missió?

L’oficina internacional de la Taula del Tercer Sector, organitzadora de la missió, donarà continuïtat als resultats de la visita en tres direccions. En primer lloc, generarà un informe de capitalització que acosti els coneixements generats i diverses propostes de millora a tot el sector. En segon lloc, promourà l’enxarxament entre entitats catalanes, belgues i neerlandeses a través dels espais pertinents, sobretot la Comissió Internacional de la Taula. Finalment, promourà aliances entre xarxes dels tres països en àmbits clau per a tot el tercer sector i d’abast europeu.

Dreta
Banner

Destacats