Inquietud pels projectes de llei estatals de Voluntariat i Tercer Sector

La Taula del Tercer Sector considera que busquen evitar la territorialització dels fons de l’IRPF, i que no aporten cap millora significativa al Tercer Sector.

Content
Esquerra

El passat 23 de gener el Consell de Ministres va aprovar el projectes de Llei de ‘Voluntariat’ i el del ‘Tercer Sector d’Acció Social’. Des de la Taula del Tercer Sector i diverses federacions membres, com la Federació de Voluntariat Social de Catalunya, sempre s’han vingut manifestant reserves sobre ambdós projectes de textos normatius. Perquè, tot i que han incorporat algunes de les millores que s’havien demanat des de Catalunya, mantenen els aspectes principals sobre els quals les entitats socials catalanes discrepen: invasió de competències autonòmiques, distribució estatal de subvencions al nostre sector, interlocució exclusiva de l’Estat amb una plataforma, acceptació d’iniciatives de voluntariat vinculades a Administracions Públiques, etc.

Alhora, ambdós projectes de llei no introdueixin cap millora ni canvi legal significatius en relació a innombrables aspectes normatius que des de fa anys dificulten el funcionament ordinari de les entitats socials: legislació de subvencions, tractament de l’IVA en la contractació pública, impuls de la modalitat de concert, exempcions i tipus de l’impost de societats, deduccions fiscals i mecenatge, declaració d’utilitat pública, eines per facilitar l’accés al crèdit i la inversió, terminis de pagament de les Administracions, bonificacions a la contractació, etc.

Dreta
Temàtica