Jornada 07/06: Migració i Refugi. Acollir per a una major cohesió social

El proper 7 de juny debatrem, entre experts, entitats socials i Administració, com des de Catalunya estem acollint a les persones migrants, refugiades i Menors Estrangers No acompanyats. 

Content
Esquerra

En primer lloc les expertes Blanca Garcés i Maria Jesús Làrios faran dues conferències introductòries, després de les quals es duran a terme dues taules rodones consecutives. En la primera debatrem la situació de l'acollida de les persones estrangeres a Catalunya, i a continuació la situació de l'acollida dels infants estrangers no acompanyats a Catalunya. 

La Jornada està adreçada a tècnics i persones directives de les entitats i d'administracions públiques, de 9h30 a 13h00 a l'Ateneu Barcelonès (C/ Canuda, 6). 

Enllaç al formulari d'inscripcions