Jornada 12/06: El Tercer Sector Social com a motor de la Reforma Horària

El Tercer Sector ha estat sempre a l’avantguarda dels canvis socials i davant els reptes que planteja la reforma horària no és una excepció. Ens trobem davant la necessitat d’abordar la reorganització horària de la societat, com funciona la resta del món, on es viu amb horaris adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat, productivitat i participació de la ciutadania.

Content
Esquerra
Durant la jornada es presentaran els treballs realitzats en els darrers quatre anys amb la col·laboració de les entitats, i debatrem algunes recomanacions per impulsar canvis per enfortir-se a través de la oportunitat que ofereix aquest nou paradigma.
 
La Jornada està adreçada a tècnics i persones directives de les entitats  de 9h30 a 11h00 a l'Auditori de la Taula  (Barcelona, Carrer Rocafort 242 bis)
 
 
Dreta
Banner

Destacats