La Creu Roja augmenta un 31% l’atenció de persones en situació d’extrema vulnerabilitat a Catalunya

Durant el 2022, s’han atès 157.656 persones en situació d’extrema vulnerabilitat, la xifra més alta dels darrers 4 anys.

Content
Esquerra

Creu Roja fa balanç de les xifres del 2022, any en el qual ha atès 422.324 persones a Catalunya en el conjunt dels seus diferents àmbits d’intervenció, el 57% de les quals han estat dones. Si es tenen en compte les persones beneficiàries dels projectes de Cooperació internacional, la xifra supera el mig milió i arriba a les 591.266 persones.

Cal remarcar que l’organització ha incrementat en un 31% el nombre de persones ateses en situació d’extrema vulnerabilitat. En total, 157.656 persones han rebut suport per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, material escolar, ajuts per fer front als subministraments bàsics, entre altres. Es tracta de la xifra més alta dels darrers 4 anys i reflecteix un augment sostingut de la pobresa estructural aguditzada a causa de la crisi generada per la pandèmia, el canvi climàtic i el conflicte d’Ucraïna.

Davant aquesta situació, l'organització va posar en marxa durant l’any passat el Pla Creu Roja Reacciona, una resposta directa, immediata i propera davant la crisi que vol respondre a les creixents necessitats de la població en un context d'increment continuat dels preus de béns i serveis bàsics. L’objectiu és oferir una atenció integral a les persones en situació vulnerable, no només cobrint les seves necessitats més immediates, sinó promovent-ne la recuperació de l’autonomia econòmica i personal.

Creu Roja també ha implementat programes d’ocupació i d’inserció laboral a través dels quals s’han atès 7.070 persones, de les quals 2.051 han estat inserides al mercat laboral, el 80% dones. És a dir, 3 de cada 10 persones sense feina o en situació de precarietat laboral amb què s’ha treballat han trobat una feina.

Dreta
Banner

Destacats