La Creu Roja ha atès prop de 5.400 persones refugiades el 2020 a Catalunya

La xifra representa un descens del 30% respecte l’any 2019 a causa de la pandèmia.

Content
Esquerra

Durant el 2020 i en context de pandèmia, la Creu Roja a Catalunya ha atès un total de 5.378 persones refugiades, 30.351 persones a tot l’Estat, i ha dut a terme 49.539 intervencions en el marc del programa d’asil. Aquesta xifra representa un descens del 33% respecte l’any 2019, durant el qual l’organització va atendre 8.126 persones i s’explica per l’impacte de l’emergència sanitària.
 
De fet, el tancament de fronteres, el confinament decretat a desenes de països, la suspensió de vols i, en general, les mesures restrictives per frenar el coronavirus van tenir un enorme impacte en els fluxos migratoris. Així, segons dades del Ministeri d’Interior, mentre el 2019 es van tramitar a l’estat espanyol 118.264 sol·licituds de protecció internacional, durant l’any passat només se’n van formalitzar 88.762.

Els serveis d’acollida i integració de persones refugiades s’han considerat essencials durant la pandèmia i la Creu Roja. En aquesta línia, per exemple, s’han adaptat les intervencions d’atenció psicològica a la modalitat virtual per atendre les persones que la necessiten, s’han elaborat plans de contingència a tots els recursos residencials gestionats per la Creu Roja, on es compta amb el material de protecció per garantir la seguretat de les persones ateses i dels equips de treball, i s’han promogut cursos de llengua en línia.

En l’àmbit de l’ocupació, s’han atès 2.933 persones migrants i refugiades a través d’itineraris d’inserció laboral per a sol·licitants d’asil i de projectes integrals d’inserció. Les dones han representat el 59% de les persones participants.