La Federació Catalana d’Autisme demana la participació del col·lectiu autista per dissenyar nous models de vida independent

La Federació Catalana d’Autisme participa en el “Projecte RUMBO: cap a un model d’autonomia personal connectada i inclusiva”, que té per objectiu principal impulsar el disseny de models innovadors de suport a l’autonomia personal i la vida independent de persones amb discapacitat

Content
Esquerra

Actualment es troba a la fase de recollida de dades per a analitzar la situació pel que fa a la vida independent i la participació social de les persones amb autisme/autistes.  

La Confederación Autismo España i quatre Federacions confederades (Federación Autismo Andalucía, Federación Autismo Castilla y León, Federació Catalana d’Autisme i Federación Autismo Galicia) estan duent a terme un estudi en col·laboració amb la Universitat de Sevilla, per a recollir informació sobre la situació actual i les tendències al voltant de les necessitats de les persones amb autisme de més de 16 anys que demanen, o són potencials demandants, de suports per a la vida independent. Així com conèixer les necessitats i prioritats percebudes per les pròpies persones amb autisme, les seves famílies i els i les professionals que els faciliten suports.

La Federació Catalana d’Autisme demana la participació de les persones del col·lectiu de l’autisme, perquè els ajudin a adquirir una visió general que els permeti poder proposar i dissenyar les mesures que es necessiten per al col·lectiu. Com pots participar?

1. Entrevistes a persones amb autisme.

2. Grups focals amb familiars i professionals.

3. Qüestionaris sobre dos temes (participació, i autonomia i vida independent) per a persones amb autisme, familiars i professionals, que pots respondre directament en els enllaços de sota:

PARTICIPACIÓ

• Persones amb autisme: clica aquí

• Familiars i professionals: clica aquí

AUTONOMIA I VIDA INDEPENDENT:

• Persones amb autisme: clica aquí

• Familiars i professionals: clica aquí

El temps estimat per respondre cada qüestionari és de 15-20 minuts.

Per participar a les entrevistes i grups focals, pots enviar un correu electrònic a rumbo@fedcatalanautisme.org:

Les persones que participin han de tenir almenys 16 anys (les persones que participin com a familiars, ho han de ser també de persones amb autisme de 16 anys o més).

La vostra participació és fonamental per poder executar un anàlisi el més complet possible que permeti impulsar el model de vida adulta que tots i totes desitgem per a la comunitat autista. Moltes gràcies!!

Dreta