La Fundació Habitat3 ja gestiona 173 habitatges socials

Després d’un any de funcionament, la fundació impulsada per la Taula del Tercer Sector ofereix avui allotjament a 518 persones vulnerables.

Content
Esquerra

Durant el 2015, la Fundació Hàbitat3, impulsada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ha gestionat 173 habitatges socials en els quals hi viuen 518 persones de 154 famílies diferents.

La Fundació Hàbitat3, que va néixer ara fa un any, té com a objectiu principal captar habitatges de lloguer a preus molt baixos per destinar-los a persones o famílies en situació de dificultat greu d’accés a un habitatge o en risc d’exclusió residencial i per facilitar a les entitats del Tercer Sector Social els seus projectes d'atenció residencial adreçats a persones amb risc d'exclusió.

La Fundació Hàbitat3 també executa un seguiment social de les famílies i persones que viuen en els seus habitatges. Les persones i famílies que viuen en els habitatge gestionats per Hàbitat3 paguen un lloguer social, la qual cosa vol dir que paguen en funció dels seus ingressos i possibilitats; les famílies paguen entre 50 i 300€ al mes. El preu que paguen les persones que viuen en els pisos el marca, sempre, l’entitat social o bé els serveis socials del municipi on hi ha l’habitatge, amb els quals Hàbitat3 hagi signat un conveni de col·laboració. Actualment, la Fundació Hàbitat3 té signats convenis amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament d’El Prat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i diverses entitats del Tercer Sector Social.

Pel què fa a la gestió amb els propietaris dels habitatges cedits, generalment la Fundació Hàbitat3 signa un conveni amb els propietaris de cessió de l’habitatge per 3 anys a un preu de mercat (o una mica inferior). Com s’ha dit, si es tracta d’un programa acordat amb un ajuntament, els serveis socials determinen la quantitat que sí que podria assumir el llogater i, la diferència  entre la xifra pactada amb el propietari i el lloguer de la persona que viu en pis l’aporta l’administració pública amb la qual Hàbitat3 ha signat el conveni. En la gestió de l’habitatge, Hàbitat3 es preocupa dels possibles impagaments i de totes les gestions referents a l’habitatge. Per exemple, els subministraments d’aigua, llum o gas, són contractats i abonats directament a les companyies per la Fundació Hàbitat3.

Amb la seva tasca, la Fundació Hàbitat3 contribueix a ampliar l’ínfim parc d’habitatges de lloguer social que hi ha a Catalunya que és del 2%, quan la mitjana europea se situa prop del 18%. Un estudi fet per la Taula del Tercer Sector Social fa un  any estimava en 231.000 els habitatges necessaris per cobrir execucions hipotecàries, famílies en risc, infrahabitatges i sol·licitants d’habitatge protegit.

Dreta
Temàtica
Dret a l’habitatge