La nova Fundació Hàbitat3 aconsegueix un pis cada 2 dies

Des de febrer ja ha donat sostre a 407 persones vulnerables en 142 pisos.

Content
Esquerra

La Fundació Hàbitat3, impulsada a finals de l’any passat per la Taula del Tercer Sector, ja gestiona avui 142 habitatges socials que han permès allotjar fins ara 407 persones. D’aquestes, 363 provenen de les meses d’emergència social de diversos ajuntaments, principalment del de Barcelona, i 44 provenen d’entitats del Tercer Sector Social. Fins ara la totalitat dels pisos que gestiona la Fundació són el resultat de cessions; concretament 109 pisos han estat cedits per particulars, i 33 pisos han estat cedits per l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat.

Paral·lelament, els últims dies Hàbitat3 ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Agbar. L’ajuda que ofereix la Fundació Agbar, que serà gestionada per Aigües de Barcelona, està adreçada a facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua en els habitatges socials titularitat de la Fundació Hàbitat3 i s’ha definit en base a un habitatge amb 3 persones i un consum de 100 litres per persona i dia, durant un període d’un any. L’ajuda suposarà una bonificació a aplicar a la quota de servei i al consum de les factures d’aigua posteriors al moment de la confirmació de la concessió de l’ajuda per Aigües de Barcelona.

Alhora, Hàbitat3 ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de El Prat de Llobregat per captar 20 habitatges per allotjar-hi famílies amb necessitats socials que viuen al municipi. Amb aquest conveni, la Fundació Hàbitat3 i l’Ajuntament del Prat s’han compromès a impulsar la captació de 20 habitatges en els quals, la Fundació Hàbitat3 farà l’acompanyament de les famílies pel què fa a la relació amb l’habitatge i, per primera vegada, també ajudarà als membres de les famílies que estiguin a l’atur, a trobar feina i facilitar-los-hi assessorament pel què fa a la seva inserció laboral al mercat de treball. Per la seva banda, l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat serà la responsable de fer el seguiment social de les famílies que visquin en els habitatges. Les famílies viuran en els edificis pagant un lloguer assequible.

Dreta
Banner

Destacats