La pobresa energètica creix més d’un 20% en les persones ateses per la Creu Roja

Durant el 2018 ha ajudat més d’un miler de persones en situació de vulnerabilitat energètica.

Content
Esquerra
En els últims 5 anys, el nombre de persones ateses per la Creu Roja en situació de vulnerabilitat energètica ha crescut prop d’un 22%. L’any 2013 la pobresa energètica afectava un 58% de les llars ateses per l’entitat i el 2018 ha estat d’una mica més del 79%. Només durant 2018, la Creu Roja ha ajudat més d’un miler de persones i, a banda de fer-se càrrec de les factures, els ha proporcionat una atenció integral a través de l’adquisició d’hàbits energètics, la capacitació en matèria d’energia i la dotació de recursos per reduir l’impacte d’aquesta problemàtica i millorar el confort a les seves llars.
 
També els ha ofert capacitació i assessorament individualitzat per tramitar bonificacions i revisar i optimitzar les condicions dels contractes, així com tallers grupals d’estalvi energètic per reduir-ne el consum, arranjaments al domicili i lliurament de kits i electrodomèstics eficients per promoure l’estalvi i garantir el benestar energètic a les llars. En total, s’han portat a terme més de 2.300 intervencions a tot Catalunya.
 
8 de cada 10 de les persones ateses en programes de pobresa de la Creu Roja asseguren que prenen mesures per disminuir el consum energètic a la llar, com cuinar menys o reduir hores de consum. 
 
Les dades de l’última Enquesta de Condicions de Vida de l’IDESCAT ja apunta que la pobresa energètica creix a Catalunya. El percentatge de persones que no poden mantenir l’habitatge a temperatura adequada ha augmentat del 6,3% al 8,8%.
Dreta
Temàtica