La Renda Garantida de Ciutadania, més a prop

Els darrers mesos les negociacions per crear a Catalunya aquest nou instrument de protecció social han experimentat avenços notables. Les posicions de tots els actors involucrats s'han apropat molt. La nova RGC podria ser una realitat aquest any 2017.

Content
Esquerra

En els propers mesos podria fer-se realitat l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya que diu que “les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”.
 
Després d'anys de pressió ciutadana, d'una Iniciativa Legislativa Popular, de debats públics i de negociacions polítiques, la Renda Garantida de Ciutadania podria veure la llum durant aquest any 2017 a Catalunya.
A hores d'ara les posicions estan molt més a prop entre tots els actors involucrats: govern, partits, tercer sector, moviment ciutadà, etc. I, per tant, si finalment el Parlament català aprova la proposta de pressupost de la Generalitat per a 2017, la posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania ja serà només qüestió de temps.
Es tractarà, sense cap mena de dubte, d'un pas molt important per ampliar i millor el sistema de protecció social de les persones més vulnerables a Catalunya, i per integrar i simplificar el sistema de prestacions assistencials. Confiem, doncs, a veure-la en funcionament ben aviat.

 

Dreta