La salut mental, un dret humà universal

Salut Mental Catalunya denuncia les mancances del sistema i les dificultats del teixit associatiu i reclama a l’Administració més recursos per poder donar una atenció de qualitat i sobretot comunitària, empoderadora i respectuosa amb els drets. 
 

Content
Esquerra

En el Dia de la Salut Mental, la Federació Salut Mental Catalunya ha organitzat la jornada ‘Salut mental, dret humà universal’ per posar de manifest el gran repte que hi ha per assolir un model d’atenció comunitària que incorpori la perspectiva de drets en tots els seus àmbits.   
 
A través d’un manifest, l’organització ha reivindicat que la salut mental és un dret inherent a la condició humana, indispensable per gaudir d’una vida digna, que no coneix d’ideologies, gènere, origen, ni classe, però que la realitat és diferent. A més, recorda que la defensa i la promoció dels drets, segons el que estableix la Convenció de Nacions Unides, ha d’impregnar totes les pràctiques assistencials i els serveis de suport i acompanyament a les persones. 

Per això, Salut Mental Catalunya treballa per impulsar una atenció basada en drets, perquè és un imperatiu legal i perquè articular una atenció fonamentada en els drets promou la recuperació i l’empoderament, combat l’estigma i la discriminació, redueix el patiment de les persones i de les seves famílies, millora el vincle terapèutic, redueix l’ús de medicació i millora la prevenció de lesions i agressions, contribueix a generar oportunitats per a les persones i el seu entorn i, en definitiva, promou la plena ciutadania de totes les persones. 

Durant el 2022, des del conjunt del moviment associatiu s’han identificat i acompanyat més de 269 vulneracions de drets, i en els primers 6 mesos de 2023 més de 200 casos. 
Les dades a Catalunya ens alerten de l’augment de persones que pateixen problemes de salut mental en els darrers anys. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (2022), una quarta part de la població té malestar emocional i les dones són les més afectades amb un 30%, 18 punts per sobre respecte els homes. A més, la probabilitat de tenir depressió és més elevada en la població femenina i en les persones en risc d’exclusió social. També és important destacar que una de cada set persones joves experimenta algun trastorn de salut mental a Catalunya. segons recull la radiografia de la situació de salut mental en el jovent català, elaborada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i la Federació Salut Mental de Catalunya (SMC). 


“Garantir els drets esdevé el pilar fonamental per a la construcció d’un model d’atenció comunitària en salut mental. Un model que encara té moltes dificultats estructurals que cal combatre. Cal invertir més recursos i definir estratègies més clares per posar els drets com a eix vertebrador de l’atenció” ha assegurat Mercè Torrentallé,  presidenta de Salut Mental Catalunya, durant l’acte. 
 

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats