La Taula del Tercer Sector demana accelerar la integració social i sanitària

Demana a Govern i partits que es concreti aquesta tardor vinent, alhora que presenta un conjunt de propostes sobre com s’hauria d’implantar aquest nou model.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, va presentar el passat 12 de maig l’informe ‘Cap a una atenció integrada social i sanitària. Per un nou model centrat en les persones’. La presentació de l’informe es va fer en el marc d’un nou debat del Cicle ‘Catalunya Social’ a l’Ateneu Barcelonès, en el qual hi van participar prop de 200 persones. Enric Arqués, president del Fòrum de Salut Mental, Pilar Rodríguez, directora de la Unitat Operativa Sociosanitària d'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i Lluís Viguera, director general de la Fundació Finestrelles, van ser els tres experts del Tercer Sector Social que van participat al debat.

L’informe fet públic per la Taula del Tercer Sector Social va ser presentat pel catedràtic de Ciència Política de la UAB i investigador de l’IGOP, Joan Subirats; i ha estat elaborat pels investigadors de l’IGOP Toni Vilà i Ramon Canal, amb la col·laboració, entre altres persones, d’un grup intern d’entitats de la Taula del Tercer Sector Social. 

L’informe analitza dos territoris europeus capdavanters en aquest canvi de model, el País Basc i Escòcia, i demana que Catalunya concreti també aquest canvi de model –del qual fa molt temps que se’n parla- a l’inici de la propera legislatura, és a dir, la propera tardor.

Diversos motius justifiquen i exigeixen, a criteri de la Taula del Tercer Sector Social, la urgència de donar un pas clar i definitiu cap a la integració de l’atenció social i sanitària a Catalunya:

- L’index de població sobreenvellida (la proporció de les persones majors de 64 anys que tenen 85 anys o més) es duplicarà en els propers anys

- L’exigència ciutadana i les necessitats d’atenció creixeran també en persones de totes les edats, a causa de la proliferació de malalties cròniques, l’evolució del model familiar o l’increment de la pobresa.

- El model social i sanitari actual serà cada cop més ineficient, perquè no podrà garantir una atenció ni suficient ni adequada a aquestes noves necessitats

- Seguir amb el model actual seria més car que transformar-lo, i l’increment de recursos que implicaria seria més difícil de suportar per part d’una Generalitat en desequilibri pressupostari.

L’objectiu, doncs, és prestar uns serveis d’atenció continuada que són i seran essencials per a la vida de molts catalans i catalanes, i que tots acabarem necessitant en un moment o altre. Aquests serveis d’atenció continuada necessitaran una visió integral, social i sanitària, perquè els problemes a atendre són i seran multidimensionals i complexos.

Les propostes de la Taula del Tercer Sector estan en sintonia amb el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) del Govern, creat el 25 de febrer de 2014, però alhora van més enllà en diversos aspectes concrets. Aquests són alguns dels punts més rellevants:

- La persona ha de ser el centre d’aquest nou model d’atenció, la qual haurà de comptar amb el dret d’elecció entre una oferta àmplia de serveis.

- La cobertura dels serveis socials i dels sanitaris haurà d’esdevenir més equitativa en tots els aspectes

- El nou model haurà de tenir una porta d’entrada única, de manera que tant si la persona hi accedeix des dels serveis socials com des dels sanitaris tingui un sol procés de valoració de necessitats, i se li oferixi i tramiti la mateixa cartera de serveis.

- La figura del gestor o gestora de cas l’assumiran tant professionals de serveis socials com de sanitat.

- Caldrà unificar els mapes de desplegament territorial dels departaments de benestar i de salut, mitjançant unes àrees d’intervenció socio-sanitària comunes.

- Cadascuna d’aquestes àrees haurà de comptar amb una autoritat d’integració, participada per Benestar, Salut i els ens locals, a les quals transferir les competències referides a l’atenció de continuïtat.

- També serà necessari integrar els sistemes d’informació, social i sanitari, fent-los inter-operables i dotant-los d’una estratègia compartida.

- Caldrà desbloquejar les noves lleis catalanes de l’autonomia personal i de governs locals perquè seran dos instruments imprescindibles per incorporar bona part de les reformes que el sistema necessita.

- La construcció del nou model no implicarà necessàriament un increment de la despesa global de la Generalitat, però alhora no es podrà fer sense una important transferència de recursos des de l’atenció hospitalària especialitzada cap a la primària i socio-sanitària, i des del pressupost sanitari cap al social i dels ens locals.

- Això només es podrà dur a terme des d’una integració estratègica i funcional de les polítiques i els departaments social i sanitari sota una mateixa i potent vicepresidència del Govern.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, va dir que “es tracta de canviar un sistema socio-sanitari que serà cada dia pitjor i més car, per un altre que doni una millor atenció i sigui més sostenible. L’objectiu no és reduir la despesa social i sanitària, que haurà d’augmentar en qualsevol cas, sinó garantir els drets i el benestar de les persones per mitjà d’una atenció més adequada”

Atesa la importància de la proposta presentada, la Taula del Tercer Sector va fer arribar en els propers dies al President Mas, i posteriorment també a tots els partits, a fi que la tinguin en compte per a l’inici de la propera legislatura.