La Taula del Tercer Sector demana més compromís social a les empreses del sector turístic

Més de 100 entitats socials i empreses turístiques participen en una jornada per compartir bones pràctiques de col·laboració.

Content
Esquerra

La Taula  del Tercer Sector Social de Catalunya va celebrar el passat dia 10 de maig la jornada ‘Bones pràctiques de cooperació entre entitats socials i empreses del sector turístic' a l’auditori de Barcelona Activa. A la jornada hi van assistir més de 100 representants d’entitats socials i d’empreses del sector turístic, i va ser inaugurada per Agustí Colom, Regidor d'Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, i Oriol Illa, President de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Per al president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, “les entitats socials haurien de ser un actor clau en la planificació del turisme a la ciutat i que aquest tingui un retorn cap a la societat, també cap als col·lectius més vulnerables”. Les entitats socials aposten per un turisme més inclusiu i que permeti, alhora, ocupar a persones en risc d’exclusió social i garantir sous dignes per als seus treballadors.

Per Illa “l’èxit del turisme a Barcelona no ha estat compartit de manera equitativa, ni ha contribuït de forma evident a la cohesió social de la nostra ciutat. El turisme ha distribuït desigualment uns beneficis que, en gran mesura, s’han concentrat en els principals agents econòmics que operen en el sector, però els costos – gentrificació de determinades zones, precarització del mercat de treball, disminució del comerç de proximitat, problemes de convivència o augment de l’economia submergida – han afectat al conjunt de la ciutat”, conclou. Per Oriol Illa, “el turisme a la ciutat de Barcelona genera externalitats que debiliten l'aplicació de determinats drets socials. Com per exemple l'habitatge o l'ocupació. El turisme pot anat en detriment de la inserció social i laboral de determinats col·lectius sinó hi ha marcs legals que vetllin per aquests col·lectius”.

La Taula del Tercer Sector va presentar en la jornada un informe en el qual s’hi recullen bones pràctiques de cooperació entre empreses del sector turístic de Barcelona i entitats socials de la ciutat, en 15 àmbits diferents. Per a cadascun dels àmbits s’hi presentava i descrivia un exemple concret que està en funcionament, i que podria estendre’s i ser replicat per altres empreses disposades a incrementar el seu compromís social amb la ciutat. Els 15 àmbits de cooperació en els quals existeixen avui experiències positives són aquests:

1.       Restauració  

2.       Lleure  

3.       Càtering  

4.       Allotjament+Serveis integrals 

5.       Captació de fons 

6.       Inserció laboral de dones en risc d’exclusió social 

7.       Inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social  

8.       Inserció laboral de persones amb discapacitat  

9.       Venda de productes  

10.     Turisme inclusiu  

11.     Reutilització de recursos  

12.     Excedents alimentaris 

13.     Voluntariat corporatiu 

14.     Congressos  

15.     Gestió de residus

La Taula del Tercer Sector va convidar en la jornada a les empreses del sector turístic a incrementar el seu compromís social per mitjà de l’extensió i replicació d’aquestes bones pràctiques, que tenen un impacte positiu en la reducció de les desigualtats i la inclusió i la cohesió socials. Aquest compromís social també ha de passar per garantir sous i condicions laborals dignes a les treballadores i els treballadors ocupats en aquest sector.

La Taula del Tercer Sector també va expressar que no s’han acabat d’aprofitar les eines que ja disposen les Administracions per garantir un major retorn social de l’impacte del turisme (ingressos provinents de la taxa turística, plans d’ocupació, contractació pública de qualitat, etc.); per garantir una oferta turística accessible i inclusiva per a tot tipus de persones i col·lectius; i per desenvolupar la responsabilitat social que li pertoca al sector turístic atenent al volum de riquesa que genera. Com a exemple, la Taula del Tercer Sector va recordar que la taxa turística pot utilitzar-se ja des d’aquest any 2017 a revertir els desequilibris socials del turisme i a fomentar un turisme inclusiu, d’acord amb la Llei 5/2017 d’acompanyament dels pressupostos aprovada fa poques setmanes pel Parlament de Catalunya que permet dedicar la taxa a “l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat”.

a més, la Taula del Tercer Sector també va proposar introduir la perspectiva social de les entitats del Tercer Sector en la planificació del sector turístic, reculls de dades, informes i en l'avaluació que se'n pugui derivar; i corregir les externalitats del turisme que també dificulten l’activitat de les entitats socials, en especial l’encariment dels locals i habitatges i la degradació d’espais urbans.

En la jornada també s’hi van presentar els resultats d’una enquesta realitzada per la Taula del Tercer Sector a les més de 1.000 entitats socials de la ciutat de Barcelona, en els quals destaca que les entitats socials de Barcelona aprofiten poc les oportunitats de cooperació amb el sector turístic, perquè 6 de cada 10 entitats socials asseguren no tenir-hi cap relació, i només en un 8% d’entitats aquesta relació els genera una activitat econòmica.

El 83% d’aquestes entitats socials que tenen alguna relació amb el turisme n’identifiquen impactes positius. Essent el que més destaca (42%) la millora de la situació de les persones usuàries (majors oportunitats d’inserció laboral, millor accés a serveis, etc.)

Dreta
Temàtica
Relacions institucionals