La Taula del Tercer Sector se suma a la vaga feminista del Dia de la Dona

El 76% de les plantilles de les entitats socials són dones.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 35 federacions que representen més de 3.000 entitats socials, ha decidit aturar el funcionament de la institució el proper dijous 8 de març en vistes a la vaga convocada coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. En vistes al dijous 8 de març, la Taula del Tercer Sector comunicarà a les seves entitats sòcies el seu posicionament i suspendrà l’agenda institucional de la presidenta durant tot el dia. La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina participarà a la manifestació convocada a per a les 18:30h a Passeig de Gràcia/Diagonal. La Taula del Tercer Sector secundarà la vaga fent una aturada de 16 a 18 hores.

Entre d’altres, la convocatòria té, entre d’altres, els objectius següents:

  • Denunciar la desigualtat salarial
  • Reclamar plans d’igualtat a totes les empreses/entitats per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
  • Demanar treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades.
  • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
  • Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball

Per la Taula d’entitats del Tercer Sector les principals causes de la pobresa femenina són la menor participació de les dones en el mercat laboral i el no reconeixement econòmic ni social d’altres feines que assumeixen les dones de manera majoritària (essencialment, tasques de cura i manteniment de la llar). Aquests dos factors combinats suposen una vulnerabilitat major de les dones en totes les etapes de la vida, tant si són laboralment actives com si cobren prestacions.

Alhora, la discriminació de les dones en el mercat laboral i la necessitat de conciliació de les feines remunerades amb les tasques de cura fa que les dones tinguin una menor taxa d’ocupació, jornada laboral, temporalitat i salaris. Això provoca que, de mitjana, cotitzin menys, cosa que fa que tinguin menys ingressos quan cobren la prestació d’atur o una pensió contributiva. Si parlem de xifres, set de cada deu treballadors que cobren menys de 1.000 euros són dones; la bretxa salarial frega a casa nostra el 24% i la taxa de parcialitat femenina triplica la masculina, arribant a superar el 22%.

Segons el Baròmetre del Tercer Sector Social 2017, publicat per la Taula del Tercer Sector, de mitjana, el 76% de les plantilles de les entitats del Tercer Sector Social són dones (24% homes).

En general, totes les posicions de la plantilla estan ocupades de forma majoritària per dones. Són les tasques de producció les que ho estan en menor mesura.

Percentatge de dones a la plantilla segons tasques desenvolupades:

 

Per la Taula d’entitats del Tercer Sector, una gran part de la pobresa de les dones està condicionada pel gènere, és a dir, que les trajectòries vitals d’homes i dones tenen fets distintius i riscos determinats que fan que, en termes probabilístics, la pobresa acabi afectant més les dones que els homes. Per tant, un enfoc adequat hauria de tenir en compte no només l’accés a recursos materials (ingressos), sinó també simbòlics (estatus) i relacionals (xarxes).

 

 

Dreta
Banner

Destacats