La Taula demana accelerar el desplegament total de la RGC

Les entitats socials insisteixen en tenir un paper actiu en la gestió i el seguiment.

Content
Esquerra
La Taula del Tercer Sector Social demana al Govern que acceleri el desplegament total de la Renda Garantida de Ciutadania. Un any després de la seva implementació, està pendent que es constitueixi formalment la Comissió de Govern (l’òrgan que avalua i fa el seguiment de l’aplicació o el funcionament de la prestació) i el reglament, que ha de permetre la seva implementació total, ha començat just ara a avançar. Fa pocs dies, el passat divendres 28 de setembre, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les entitats i els agents socials que formaran part de la Comissió de Govern van donar llum verda a l'inici de la tramitació del decret de reglament.
 
El principi d’acord sobre el contingut del reglament permet incorporar nous col·lectius beneficiaris (persones desnonades i víctimes de violència de masclista) i fa compatible la prestació amb situacions de contractació temporal amb jornada completa o la possibilitat de reconèixer més d’una unitat familiar perceptora de la prestació en la mateixa llar. Tot i que encara queden serrells per tancar, especialment sobre el paper de les entitats socials en la gestió de la prestació, la Taula del Tercer Sector ha donat el seu vistiplau per responsabilitat i per accelerar l’inici de la tramitació amb l’objectiu de disposar d’un reglament com més aviat millor.
 
Les entitats socials recorden que la Renda Garantida de Ciutadania és l’avenç social més important dels últims anys i que, perquè sigui una eina eficaç en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, s’ha d’assegurar aquest dret social al màxim de persones susceptibles de ser-ne beneficiàries. És per això que insisteixen en tenir un paper actiu en la seva implementació. En concret, demanen formar part de la planificació, gestió i acompanyament de la prestació i dels plans d’inserció laboral i inclusió per aconseguir que les persones visquin amb dignitat, i volen assessorar, informar i acompanyar les persones en els tràmits de la prestació. A més, també reclamen més informació sobre les dificultats que implica la gestió i desplegament de l’ajut.
 
Dreta
Temàtica