La Taula planteja la necessitat urgent de dissenyar un nou sistema de benestar per Catalunya

Presenta un document mb 45 propostes pel 27-S.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 3.000 entitats socials catalanes, ha presentat aquest matí el document ‘Propostes per un país just’, que inclou 45 propostes adreçades als partits polítics en vistes a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre. El document també inclou una valoració de la legislatura 2012-2015 on es plasmen els principals avenços, retrocessos i temes pendents de la legislatura anterior en els àmbits de les polítiques socials (habitatge, ocupació, pobresa, infància, discapacitat...) i de relacions amb el Tercer Sector.

La Taula del Tercer Sector Social ha reclamat la necessitat urgent de dissenyar un nou sistema de benestar per Catalunya. La crisi ha posat al descobert la insuficiència i l’obsolescència del model que tenim actualment: col·lapse de la dependència; inequitat entre drets sanitaris i socials; dispersió i insuficiència del sistema de prestacions; serveis socials bàsics antiquats; etc.

Per al president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Oriol Illa, “durant aquests últims tres anys el Govern ha anat resolent les emergències, però ha quedat demostrat que el sistema falla i ja no serveix.”. Illa també ha afirmat que “necessitem polítiques socials transformadores, i no només pal.liatives, per reduir les creixents desigualtats socials”.

Entre les 45 propostes presentades avui, destaquen:

 • Enfortir les polítiques predistributives i de garantia de drets socials, per frenar l’increment de les desigualtats.
 • Destinar tots els nous ingressos a reforçar les polítiques socials.
 • Impulsar una banca pública catalana i el compromís social del sector financer.
 • Donar passos efectius cap a la integració de l’atenció social i la sanitària.
 • Reequilibrar els nivells de copagament sanitaris i socials i corregir els del sistema de la dependència.
 • Places suficients en centres residencials, de dia i ocupacionals per a les persones amb discapacitat, trastorn mental i addiccions.
 • Pacte de totes les forces polítiques per combatre la cronificació de la pobresa.
 • Reformar la “Renda Mínima d’Inserció” i avançar cap a una “Renda garantida de ciutadania”.
 • Atendre les dificultats alimentàries dels infants i adolescents en situació de pobresa.
 • Potenciar els projectes comunitaris en les zones i barris més desafavorits.
 • Seguir ampliant el parc públic d’habitatges de lloguer social.
 • Seguir evitant desnonaments i garantir el reallotjament dels afectats.
 • Millorar les mesures contra la pobresa energètica.
 • Promoure i facilitar l’acollida de persones refugiades i sol·licitants d’asil.
 • Programes específics per a l’ocupació dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat de treball.
 • Oferta formativa de segones oportunitats per als adolescents que han abandonat els estudis.
 • Reformar la legislació de la taxa turística.
 • Millora del marc legal i nou pla de suport al Tercer Sector Social.
 • Major reconeixement del conjunt de l’Economia Social.
 • Nou sistema de concertació de serveis amb les entitats del Tercer Sector Social.
 • Llei de contractació pública catalana per garantir millor la qualitat dels serveis públics.
 • Normalitzar el calendari de pagaments a les entitats socials.

Pel què fa al balanç de la legislatura 2012-2015, la Taula del Tercer Sector destaca els aspectes següents no assolits o que han retrocedit:

 • Reforma de la Renda Mínima d’Inserció i compromís d’avançar cap a la consecució d’un sistema de Renda Garantida de Ciutadania.
 • Nou sistema de copagament de la llei de la dependència que comporta nivells de copagament confiscatoris per a molts usuaris.
 • Eliminació de les subvencions a ajuntaments i AMPA per a l’organització d’activitats extraescolars, i reducció de finançament a entitats per a la promoció del lleure educatiu.
 • Cronificació d’una part del deute pendent a les entitats, sobretot de subvencions, i episodis d’endarreriment en el pagament de factures.
 • Entrada de la Taula del Tercer Sector al Consell de direcció del “Servei d’Ocupació de Catalunya” (SOC)

Oriol Illa ha reconegut que en la legislatura que acaba el Tercer Sector ha tingut un alt nivell d’interlocució amb el Govern i que hi ha hagut un clar esforç per atendre i solucionar molts dels reptes plantejats, particularment en els àmbits de l’habitatge i de benestar.

La Taula del Tercer Sector iniciarà dijous una ronda de reunions amb els caps de llista de les formacions que concorren el 27-S per presentar-los les seves propostes.