La Taula proposa la creació d’un telèfon per atendre les persones grans que pateixen maltractaments

Presenta un decàleg de propostes per fer front als maltractaments en la gent gran.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat aquest dimarts l’informe ‘Maltractaments a les persones grans. Una realitat oculta que exigeix respostes’, en el marc del cicle Catalunya Social que organitza aquesta institució en col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès i el Diari Ara.

L’informe presentat pel seu autor, l’advocat Jordi Muñoz, planteja 10 propostes, presentades en forma decàleg, per fer front als maltractaments en la gent gran. Una de les propostes que apareixen en el decàleg és la creació d’un telèfon de consulta i suport especialitzat, com el què existeix en els casos de violència domèstica, que permetria que les víctimes puguin rebre un primer suport i un assessorament especialitzat de professionals que coneguin les particularitats dels maltractaments a persones grans i que siguin especialment sensibles amb aquestes actuacions. Adreçar una persona maltractada a un servei generalista no és la solució més adient. És imprescindible que el professional de suport tingui una formació específica, completa i continuada per tal de detectar, avaluar i intervenir adequadament en cada cas. Aquests serveis especialitzats han d’anar acompanyats de recursos. S’han de crear oficines o agències d’atenció a les persones grans maltractades com ja passa en altres països. O com també passa en el nostre país en relació a dones, infants i joves en situacions de risc o maltractaments, que, a diferència de la gent gran, sí que compten amb organismes concrets destinats a aquest tipus d’atenció. Sense un servei i organisme d’alta especialització difícilment es pot fer un abordatge adient d’aquesta problemàtica social tan estesa però alhora tan invisible.

Les últimes dades publicades en ‘L’enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. Edició especial sobre les persones grans’, del Departament d’Interior el 2015, conclou que el 90% de les persones entrevistades de més de 65 anys que pateixen maltractaments no ho denuncia. L’enquesta també ressalta que 1 de cada 10 persones ha patit algun tipus de maltractament en els últims 12 mesos. Paral·lelament, l’enquesta de Memora Serveis Funeraris del 2015 també explica que el 50% de les persones grans que reben un maltractament no ho denuncien per por.

Aquest dimarts, la Taula del Tercer Sector, també ha reclamat posar en valor i reconèixer la feina de desenes d’entitats del Tercer Sector Social que presten serveis al sector de la gent gran i que també treballen per pal·liar els efectes de possibles maltractament. Unes entitats socials, que desenvolupen la seva tasca centrant-se en la persona i en el seu respecte com a individus.

Pel què fa al decàleg, les 10 propostes de la Taula del Tercer Sector són les següents:

1.- Polítiques educatives de sensibilització per infants i joves

És necessari que els infants i els joves tinguin present què és l’envelliment i les seves conseqüències, i que es potenciï el reconeixement de les persones grans, el seu rol social i familiar, i es promogui el bon tracte.

2.- Donar a conèixer a la societat què són els maltractaments a persones grans i les seves conseqüències

Promoure el respecte i els valors vers les persones d’edat avançada és una fita per tota la societat. En ocasions, quan es fa formació en maltractaments, fins que no es detalla i aprofundeix en el que consisteixen, algunes persones no s’adonen del que realment és el maltractament.

3.- Serveis específics per a persones grans maltractades

Hi ha una mancança molt important de serveis especialitzats en l’atenció a víctimes de maltractaments. Quan alguna persona en pateix, no disposa d’un telèfon de consulta o suport especialitzat, a diferència dels casos de violència de gènere, que sí tenen un telèfon específic. És imprescindible rebre suport i assessorament de professionals que coneguin les particularitats dels maltractaments a persones grans, que estiguin formats, i que siguin especialment sensibles amb aquestes situacions.

4.- Recursos de protecció per a persones grans maltractades

No hi ha prestacions econòmiques, allotjaments específics, ni equips d’assessorament.

5.- Habitatges per a persones grans maltractades

És una necessitat urgent que es imprescindible resoldre. Romandre en un habitatge és la voluntat d’un nombre important de persones grans i, si a més es pot facilitar una convivència amb altres persones, això ofereix a la persona un entorn de seguretat i millora de la seva qualitat de vida.

6.- Programes per a maltractadors

No només és necessari actuar i protegir la persona maltractada, sinó que també cal actuar respecte el causant. Així, és necessari la creació de programes específics destinats a maltractadors de persones grans, amb l’objectiu de tractar patologies mentals com trastorns de conducta, addiccions, conflictes familiars, etc.

7.- Informació i formació dels professionals i de les persones grans

Per això, cal una formació especialitzada i continuada. Al mateix temps, cal explicar a les persones grans què és el maltractament, quines són les seves conseqüències, i informar-los i formar-los sobre com actuar i evitar el maltractament.

8.- Potenciar la coordinació de professionals amb protocols signats i d’obligat compliment per a serveis socials, salut, cossos de seguretat, jutjats, fiscalia i tots aquells agents implicats

Un dels principals problemes en la detecció, avaluació i intervenció de situacions de maltractaments és la coordinació dels professionals. Et fet que hi hagi dubtes sobre qui, quan, com i juntament amb qui s’ha de promoure l’acció, els límits i les carències en la comunicació, la incertesa que genera la protecció de dades, etc., comporta una deficient detecció i intervenció, amb el perjudici que suposa per la persona gran maltractada.

9.- Agilització dels processos judicials

La persona d’edat avançada, no pot esperar anys i anys a que es resolgui un procediment judicial perquè la solució al seu problema arribarà tard, és a dir, quan ja estarà molt perjudicada per aquella situació o quan ja sigui insostenible, com succeeix en alguns casos. Quan es produeix un maltractament o abús a una persona gran és imprescindible escurçar els terminis judicials i prioritzar, quan sigui necessari, aquest tema per davant d’altres.

10.- Canvis legislatius en l’àmbit penal, i potenciació de l’ús dels recursos legals existents

És necessari repensar la legislació sancionadora (Codi Penal) com a mesura coercitiva per aturar les situacions de maltractament, especialment en casos de persones vulnerables, i tenir en compte la manca de valors de la societat respecte aquestes persones. Amb les polítiques educatives i la sensibilització de la societat possiblement no serà necessari un règim sancionador, però és obvi que caldrà molt de temps i recursos per obtenir resultats.