La Taula reclama millores en els pressupostos 2015 de la Generalitat

Demana als partits que es destinin més recursos als instruments que té el Govern per lluitar contra la pobresa

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, demana als grups parlamentaris que estan negociant l’aprovació dels Pressupostos pel 2015 de la Generalitat, que introdueixin millores en el projecte de Pressupostos que el Govern va presentar el passat desembre.

Les entitats socials catalalanes van quedar ahir decebudes en veure que la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, en la seva intervenció al Parlament no va aportar cap proposta ni cap millora en relació al projecte de Pressupostos que ja coneixíem. La Taula del Tercer Sector ja va expressar el mes de desembre que considerava que aquests pressupostos, malgrat que evitin noves retallades, són clarament insuficients per afrontar la situació d’emergència social que encara estem vivint.

Per a la Taula del Tercer Sector, les millores prioritàries en els Pressupostos 2015 se situen en tres àmbits de l’acció de Govern:

1 / Rendes mínimes:

a.- Recuperar la Renda Mínima d’Inserció com a dret subjectiu, que és el principal instrument que la Generalitat té avui per protegir els col·lectius amb més risc d’exclusió social. I alhora ampliar-ne el pressupost per arribar a totes les unitats familiars que no tenen cap ingrés mentre no s’aprovi un nou sistema de ‘renda garantida de ciutadania’.

b.- Garantir uns ingressos mínims mensuals a les prop de 34.000 famílies catalanes amb fills o dependents a càrrec que avui no tenen ingressos de cap tipus, sigui a través de l’ampliació dels beneficiaris de la Renda Mínima d’inserció, l’ampliació dels topalls i del període de durada dels ajuts de naixement, o bé la creació d’una prestació nova.

2/ Dret a l’habitatge:

a.- Ampliar el pressupost per als ajuts permanents al lloguer, els ajuts especials d’urgència, i per a llars desnonades o amb aturats de llarga durada

b.- Aportar recursos del Govern al nou ‘fons de subministraments bàsics’ per ajudar les famílies que no poden fer front al rebut de la llum, del gas o l’aigua, sempre i quan l’esforç econòmic principal per dotar aquest fons el facin les companyis subministradores.

3/ Prestacions de la dependència:

a.- Garantir les prestacions econòmiques vinculades al servei per a totes les persones en situació de dependència severa amb menys recursos econòmics.

b.- Ampliar les places residencials adreçades a persones amb discapacitat física, psíquica o malaltia mental

c.- Ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda a domicili, de respir i els serveis psicosocials i psicoeducatius.

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats