La Taula reclama un replantejament de les polítiques públiques per donar resposta a la soledat no desitjada

S'ha presentat un nou dossier 'Catalunya Social' que aborda aquest fenomen social que no para de créixer.

Content
Esquerra
La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat un nou dossier del cicle ‘Catalunya Social’ amb el títol ‘La soledat no desitjada durant la vellesa, un fenomen social’, elaborat per Elisa Sala de l’Observatori de la Soledat de la fundació Amics de la Gent Gran. 
 
El document mostra com la soledat té un impacte clar en la salut, física i psicològica, i la qualitat de vida de les persones. L’informe també evidencia que la soledat no desitjada és un fenomen social complex i a l’alça, una realitat present i creixent en les nostres societats, sobretot les occidentals. A Catalunya, hi ha 786.000 persones que viuen soles, de les quals més del 40% (334.000) tenen 65 anys o més. De les més de 140.000 persones majors de 80 anys que viuen soles, prop d’un 80% són dones (110.600). En el cas de la COVID-19, la pandèmia ha fet que moltes persones grans autònomes i amb una vida activa hagin patit per primera vegada soledat no desitjada i el confinament en les residències s’ha convertit en una font extra d’aïllament i soledat. 
 
El dossier també aborda qüestions específiques com el gènere i l'impacte de la COVID-19 en la soledat no desitjada i l'aïllament social. Un dels reptes és com abordar la feminització de la vellesa perquè ser dona és un factor de risc per patir soledat no volguda i perquè "no és el mateix envellir sent dona que sent home". Les dones viuen més que els homes (86 enfront 81 anys) i les dones són un 57% del total de la població catalana major de 65 anys (834.000 enfront dels 629.000 homes), aquest percentatge s’incrementa fins al 66% en les persones majors de 85 anys.
 
La Taula del Tercer Sector demana un replantejament de les polítiques públiques per donar resposta a aquest fenomen i aconseguir una societat més preparada per fer front a l’envelliment de les persones. A més, la Taula reclama que la soledat no desitjada de la gent gran s’inclogui en l’agenda política i sigui objecte de les polítiques públiques, tant socials com sanitàries.