Les entitats juguen amb desavantatge en els concursos municipals

Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, ha presentat aquest dimarts l’informe ‘La qualitat de la contractació pública local en l’àmbit dels serveis a les persones’. L’informe de la Taula del Tercer Sector ha estat encarregat a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB). L’informe ha estat presentat per Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector, Ricard Gomà, director de l’IERMB i Jesús Delgado, vocal de contractació de la Taula del Tercer Sector.

L’informe estudia les característiques de la contractació pública duta a terme pels 8 principals ajuntaments catalans relativa a les adjudicacions de serveis d’atenció a les persones (gestió de serveis de menjador, atenció domiciliària, escoles bressol, serveis d’inserció laboral...). L’informe mostra com s’ha produït aquest tipus de contractació, mitjançant la definició d’indicadors quantitatius i qualitatius, que permeten l’anàlisi global de la relació entre les entitats del Tercer Sector Social i la contractació per part de les administracions locals.

Les principals conclusions de l'estudi són:

- Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.

- Les entitats del Tercer Sector i l’Economia Social juguen amb desavantatge en els concursos municipals.

- Els plecs acostumen a afavorir les empreses mercantils, que s’emporten la major part de les adjudicacions

- Els criteris econòmics (64,2%) prevalen sobre els tècnics (35,8%).

- En 9 de cada 10 dels contractes no s’exigeix cap mínim de qualitat a les ofertes.

- Barcelona prioritza (65,7%) fórmules matemàtiques que penalitzen les ofertes que no són la més barata, mentre que els altres municipis gairebé no les apliquen (6,5%).

- El tractament de l’IVA discrimina les entitats del Tercer Sector en el 60,2% dels contractes.

- El 45% dels contractes no valoren la qualitat, i la innovació en el servei es valora només en 1 de cada 6.

- Els plecs no valoren la solvència social dels licitadors.

- El 40% dels contractes encara no inclouen clàusules socials.

- Gairebé la meitat dels contractes no inclouen cap clàusula sobre drets laborals ni sobre la inserció laboral de col·lectius en risc.

- El Tercer Sector i l’Economia Social només obté un 39% de les adjudicacions i el 20% del volum econòmic adjudicat.

- Quan guanya el Tercer Sector, ho fa sobretot per la qualitat tècnica.