Les entitats socials catalanes atenen 1.550.000 persones, un 2,5% més que l’any anterior

El volum econòmic del sector ronda els 3.000 M€, el 42% d’origen privat.

Content
Esquerra

Les més de 3.000 entitats socials catalanes agrupades a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya van atendre l’any passat 1.550.000 persones, un 2,5% que l’any 2014 i prop d’un 6% més que fa dos anys.

Aquesta és una de les principals conclusió del Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social que s’ha fet públic aquest dilluns, a les portes del V Congrés del Tercer Sector Social que se celebrarà a Barcelona a partir de demà i fins divendres, sota el lema ‘Créixer socialment’. L’informe ha estat presentat pel president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, i pel director general, Toni Codina.

Els resultats del Baròmetre són fruit d’una enquesta que la Taula del Tercer Sector realitza anualment a les entitats socials vinculades a les seves 35 federacions membres.

L’informe de 2016, presentat avui, conclou que l’any passat les entitats socials catalanes van comptar amb el suport i la col·laboració de 560.000 persones sòcies, 564.000 donants, 350.000 voluntàries i 85.000 treballadores.

L’informe també conclou que el capital social de les entitats (conjunt de ciutadans implicats) ha crescut un 6% l’últim any, i un 14% des de 2013. Els creixements més acusats s’observen en el nombre de socis i el nombre de treballadors.

Pel què fa a l’ocupació, el Baròmetre posa de manifest que les entitats del Tercer Sector Social han tornat a generar ocupació els darrers tres anys. El 69,7% de les entitats tenen persones contractades. En el 40,7% s’ha pogut mantenir la plantilla en els darrers tres anys, mentre que en un 51,4% l’han fet créixer. Un 8% l’ha hagut de reduir. A més, gairebé la meitat de les entitats socials tenen contractades persones amb discapacitat o problemes de salut mental.

L’informe també recull diversos aspectes sobre dades econòmiques de les entitats del Tercer Sector Social. Conclou que els recursos econòmics que van moure les entitats l’any passat ronda els 3.000M€. Això va suposar l’1,42% del PIB de Catalunya.

Pel què fa a la tipologia d’ingressos de les entitats, l’informe exposa que existeix una relació 60-40 en els ingressos d’origen públic i privat, i que aquest percentatge s’ha mantingut estable els últims 3 anys. Pel que fa als ingressos públics, gairebé 9 de cada 10 euros provenen d’administracions catalanes, especialment de la Generalitat. La vocació per les persones també es nota en la despesa de les entitats, ja que gairebé 8 de cada 10 euros gastats es destinen a l’atenció, els serveis i les activitats.

Pel què fa la solvència i el deute, la meitat de les entitats suporta algun deute de les administracions de 2014 o anys anteriors. El 17,4% de les entitats van patir problemes de tresoreria o liquiditat l’any passat, i el 18,9% van acabar l’exercici amb pèrdues. Tanmateix, això representa tretze punts i mig menys que el nombre d’entitats que havien patit pèrdues el 2014 i 2013.

En la presentació, el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, ha ressaltat  que “les entitats socials catalanes han pogut atendre més persones l’últim any, gràcies a la força del seu capital social que no ha parat de créixer, especialment, en persones voluntàries i en sòcies”. “La situació actual està generant noves necessitats socials, i el Tercer Sector Social hi està donant resposta amb un gran esforç de totes les entitats”, ha remarcat.