Les licitacions TIC a Catalunya asseguren el dret a l’accessibilitat digital de tota la ciutadania?

m4Social ha presentat un estudi sobre les clàusules d’accessibilitat digital en les licitacions TIC públiques.

Content
Esquerra
Només el 19% de les licitacions TIC a Catalunya inclouen clàusules d'accessibilitat digital. En més del 90% de les licitacions analitzades, s’introdueixen els conceptes “accessibilitat” i “discapacitat”, però només en el 19% de les ocasions s’acaben convertint en clàusules d’accessibilitat digital. És la principal dada de l’estudi ‘Clàusules d’accessibilitat digital en els processos de contractació públicade m4Social, que analitza –de forma qualitativa i quantitativa– la incorporació de criteris d’accessibilitat a 78 licitacions TIC d’ajuntaments, diputacions i de la Generalitat de Catalunya, que es van publicar entre l’abril de 2017 i l’abril de 2018. 
 
Una altra de les conclusions és que, per tipus d’Administració, la Generalitat és la que inclou més clàusules d’accessibilitat en les seves licitacions TIC, un 40%, i força més allunyades queden les diputacions, un 11%, i els ajuntaments, només un 5%. Les dades contrasten amb les clàusules de discapacitat que estan força més implementades. 
 
Les clàusules d’accessibilitat són una eina indispensable per garantir el dret de tota la ciutadania a accedir i utilitzar un servei, bé o producte de l’Administració Pública perquè els processos de contractació pública inclouen criteris d’accessibilitat universal i disseny per a tothom (persones amb discapacitat, gent gran, etc.). 
 
Catalunya ha de ser capdavantera a l’hora de garantir el dret a l’accessibilitat digital. Les Administracions han de donar exemple i contribuir perquè les contractacions públiques no discriminin cap ciutadà o ciutadana, sense excepcions. Les TIC han de ser una oportunitat per apropar la ciutadania a l’Administració i no una barrera. Si no ho aconseguim, estarem contribuint a accentuar les desigualtats socials en forma de bretxa digital” ha assegurat la presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina.
 
El paper de l’Administració Pública és important com a punta de llança. A Catalunya, entre el 35%-40% del total dels pressupostos de les Administracions catalanes es destinen a compres públiques.
 
L’estudi també inclou propostes de millora com: crear un web sobre compra pública accessible, elaborar guies de referència i implementar mecanismes de foment i supervisió que enforteixin la inclusió de l’accessibilitat universal en les licitacions.  
 
Dreta
Temàtica