Les persones migrades tripliquen el risc de pobresa

ECAS ha presentat l'informe INSOCAT que analitza migració i vulnerabilitat.

Content
Esquerra
La taxa de risc de pobresa o exclusió (AROPE) de les persones migrades procedents de països extracomunitaris és del 54,2%, davant el 18,1% de la població nascuda a l'Estat espanyol i el 19,5% de la nascuda a altres països de la Unió Europea. Així ho assegura l'últim informe INSOCAT elaborat per la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) a partir de dades oficials (INE, Idescat i EPA, entre altres). Es tracta d'un monogràfic centrat en les condicions de vida de la població d'origen migrat que evidencia la vulnerabilitat que generen el procés migratori, la Llei d'estrangeria i determinades polítiques públiques excloents i discriminatòries.
 
"La pobresa és producte d'una suma de problemàtiques estructurals", com apunta l'informe, i "les persones a qui es condemna a una situació administrativa irregular ho estan també al treball submergit, a una major explotació laboral, a obstacles per accedir al sistema de protecció social o a l’exclusió residencial". El vocal de Pobresa d'ECAS, Ferran Busquets, ha subratllat que el sistema públic que hauria d'acollir i facilitar la integració és sovint font de vulnerabilitat i exclusió: "La població immigrada que viu a casa nostra no rep un suport suficient per sortir de la pobresa i tirar endavant. La Llei d’Estrangeria dificulta la integració i les polítiques discriminatòries generen diferències abismals [respecte a la població nascuda a l'Estat espanyol]" .
 
Les transferències socials, que en la població autòctona redueixen a la meitat el risc de pobresa (d'un 27,3% a un 14,3%), en el cas de les persones de països de fora de la UE pràcticament no tenen impacte: d'un 50,5% de risc es passa a un 47,9%, de manera que s'amplia la bretxa de pobresa entre la població comunitària i l'extracomunitària.
 
La discriminació es manifesta de manera especialment crua en l'àmbit laboral: malgrat la major disponibilitat laboral (la taxa d'activitat de la població amb nacionalitat estrangera és del 72%, davant el 59,7% de l'espanyola), la taxa d'atur de les persones migrades duplica la de les persones amb nacionalitat espanyola: 20,7% vs 9,5%. La taxa de pobresa en el treball subratlla encara més aquesta diferència: el 39,7% dels treballadors i les treballadores de països extracomunitaris són pobres malgrat tenir feina, davant el 9,7% de les persones nascudes a l'Estat espanyol i l'11,5% de les procedents d'altres països de la UE. Més de la meitat de la població nascuda fora de la UE guanya menys de 1.000 euros i al voltant d'un 30% cobra menys de 500 euros bruts al mes; en el cas de les dones procedents de l'Àfrica, d'Àsia o de Llatinoamèrica, aquest últim percrentatge s'aproxima o supera el 40%.
 
 
Dreta