"Les polítiques socials han de ser una prioritat clara i inexcusable per al pròxim Govern"

Assegura que fa massa anys que hi ha unes polítiques socials adormides, que no donen resposta a les necessitats reals de les persones.

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector demana que les polítiques socials siguin una prioritat per al nou Govern que sorgeixi de les eleccions al Parlament de Catalunya. “Fa massa anys que tenim unes polítiques socials adormides, que s’han desenvolupat a batzegades i que no han donat resposta a les necessitats reals de les persones en situació de més vulnerabilitat”. La Covid-19 ha demostrat que el sistema de protecció i drets socials no té prou musculatura per afrontar la greu crisi social que colpejarà el país en els pròxims anys. “O el benestar, l’atenció i les cures a les persones són una prioritat clara i inexcusable per al pròxim Govern o seguirem arrossegant durant anys una pobresa crònica, unes desigualtats creixents i una exclusió injusta que, cada cop més, deixa més persones enrere i sense els drets i les oportunitats que els pertanyen” alerta la Taula. 
 
Per conèixer quines són les polítiques socials prioritàries dels i les caps de llista de les principals formacions que concorren als comicis i si les seves candidatures es comprometen a impulsar una Llei del Tercer Sector, la Taula ha impulsat l’acció #14FRespostesSocials a les xarxes socials en la qual la presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha interpel·lat directament als i les candidates a través d’un vídeo perquè donin resposta a aquestes dues preguntes.
 
Els partits coincideixen que cal augmentar els recursos per lluitar contra la pobresa i les desigualtats, sobretot la infantil; incrementar les polítiques d’habitatge per assegurar l’accés a un habitatge digne i assequible; enfortir el sistema de cures, salut i els serveis socials; millorar els serveis i suports a les persones amb discapacitat i a la gent gran (en aquest últim cas, introduint canvis en el model d’atenció residencial) i també aplicar millores en les polítiques que garanteixen uns ingressos mínims per a la cobertura de necessitats bàsiques.
 
Pel que fa a la Llei del Tercer Sector, totes les formacions han mostrat el seu compromís per impulsar-la en la pròxima legislatura (una norma que reconegui la importància i l’aportació de les entitats socials a la societat i les persones; que permeti que el tercer sector sigui un interlocutor reconegut per l’Administració i per tenir més estabilitat i seguretat econòmica i jurídica), però també per estrènyer el treball conjunt entre les Administracions Públiques i les entitats socials. 

Dreta
Temàtica