Les residències de gent gran podran consultar l'historial mèdic dels seus residents

Salut i Afers Socials signen un conveni per treballar més en xarxa.

Content
Esquerra

A partir d’ara, els professionals sanitaris de les residències assistides per a gent gran i per a persones amb discapacitat de gestió pròpia de la Generalitat de Catalunya podran accedir des d’aquests centres a l’Estació clínica d’atenció primària (eCap), l’aplicació informàtica que utilitzen els professionals dels Equips d’Atenció Primària (EAP) quan atenen els seus pacients. Així ho han acordat els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la signatura d’un conveni, entre el Departament de Salut i el Departament d'Afers Socials i Famílies.

Els canvis socioculturals, demogràfics i econòmics han modificat el perfil de persones grans que viuen en centres residencials, que presenten un major grau de dependència i un perfil clínic més complex respecte les que viuen al seu domicili. En aquest context, cal oferir-los una atenció integral i integrada, abordar les seves necessitats i demandes sanitàries i socials. Fer-ho, però, planteja un nou paradigma d’atenció sanitària que requereix prioritzar la proximitat dels professionals per garantir el contínuum assistencial en l’atenció sanitària a les residències, tot seguint les estratègies definides conjuntament per ambdós departaments.

Una de les mesures rellevants per a fer-ho possible és fomentar la integració i/o interoperabilitat dels sistemes d’informació, de manera que els professionals sanitaris de les residències adquireixin noves competències. I una d’aquestes serà accedir i utilitzar aquesta eina informàtica que facilita la gestió de les dades clíniques del pacient, que dona suport a la presa de decisions clíniques amb un alt nivell de seguretat i qualitat assistencial, i que aporta informació als professionals sobre els resultats de la seva activitat.

 En concret, mitjançant aquest acord, els professionals sanitaris de l’EAP corresponent al territori al que pertany la residència podran fer ús de l’eCap a les dependències de la residència, per tal que la informació i la història clínica dels residents estigui adequadament registrada i emplenada.

 Per la seva banda, tant el professional mèdic com d’infermeria de la residència podran usar l’aplicatiu per millorar l’atenció als seus usuaris, assimilant les seves funcions a les mateixes que els professionals mèdics i d’infermeria de l’EAP. A tall d’exemple, podran consultar la història clínica dels residents, introduir dades sobre el diagnòstic que siguin rellevants per a facilitar l’atenció per part dels especialistes, atendre urgències al propi centre o possibles derivacions a urgències, demanar analítiques al CAP i consultar els resultats, demanar 

Dreta
Temàtica
Banner

Destacats