L'exclusió social en les persones migrades és tres vegades superior a les d'origen espanyol

Un 30% de les famílies migrades de països extracomunitaris ateses per Càritas Barcelona no tenen cap ingrés.

Content
Esquerra
L'exclusió social en les persones migrades és tres vegades superior a les d'origen espanyol. Ho conclou l’estudi de Càritas BarcelonaFronteres In-visibles’ que concreta que la taxa d'atur es duplica i la taxa de risc de pobresa es multiplica per quatre en aquest col·lectiu. Aquesta exclusió és evident en l’àmbit residencial (70% persones migrades amb nacionalitat extracomunitària vs. 29% persones de nacionalitat espanyola/comunitària), en la salut (27% vs. 17%) o en la participació cívica-política (66% vs. 9%).
 
L’informe també assegura que les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia han colpejat amb més intensitat a les persones migrades, sobretot aquelles que viuen de l’economia informal. El 30% de les famílies migrades de països extracomunitaris ateses per Càritas Barcelona no tenen cap mena d’ingrés i els ingressos provinents de l’economia submergida han disminuït un 73% arran la Covid-19
 
Càritas Barcelona demana que les persones migrades que ho necessitin puguin accedir als serveis socials bàsics, sigui quina sigui la seva situació administrativa, i reclama a l’administració una flexibilització en la concessió de les autoritzacions de residència i treball perquè les persones estrangeres que es trobin al nostre territori en situació administrativa irregular puguin accedir al mercat laboral amb plenes garanties. També demana que es garanteixi l’empadronament de totes les persones que viuen en un municipi, independentment que puguin acreditar títol de propietat o contracte de lloguer, com marca la legislació vigent.