Més de 400 persones al I Congrés d'Acció Social a Vic

Nombrosos representants d’entitats socials van participar en el Congrés.

 

Content
Esquerra

La ciutat de Vic va acollir el I Congrés d’Acció Social (Inclusió.cat). El Congrés va aplegar 450 congressistes amb l’objectiu de potenciar la innovació, el coneixement a partir de l’evidència científica i la professionalització del sector dels serveis socials per tal d’enfortir el Sistema de Serveis Socials i esdevenir una trobada de referència de tots els actors que el configuren.

 En la seva primera edició, Inclusió.cat va abordar els nous models d’atenció integrada des de la perspectiva del Sistema de Serveis Socials, focalitzant la mirada en quatre eixos: l’atenció centrada en les persones; els nous reptes per als professionals de serveis socials; els partenariats territorials per a la provisió de serveis socials i de salut integrats i la transformació del sistema de serveis socials per a l’atenció integrada.

Entre els ponents del Congrés, cal destacar la participació de Don Redding, director de polítiques a National Vocies, la coalició d’organitzacions benèfiques nacionals de salut i assistència social que treballa per aconseguir que els usuaris dels serveis participin en la formulació de les polítiques de salut i serveis socials al Regne Unit. I ViktoriaStein, directora de Formació i Capacitació a la International Foundation for Integrated Care (IFIC), l’organització internacional de referència per a l’avenç científic i pràctic de les polítiques d’atenció integrada. Com a responsable del programa de formació de l’IFIC, és la màxima experta en el coneixement científic, la transferència de coneixement i el desenvolupament de competències de l’atenció integrada social i sanitària.

Dreta
Temàtica