Més de mig milió de persones reben el suport de la Creu Roja el 2023

El 40% de les persones ateses a Catalunya per l’organització es troben en situació d’extrema vulnerabilitat.

Content
Esquerra

Durant el 2023, la Creu Roja ha atès mig milió de persones a través de la seva acció social i humanitària. D’aquest total, 399.966 han rebut suport a Catalunya, el 53% de les quals han estat dones, i 102.055 han estat beneficiàries dels projectes de cooperació internacional i d’acció humanitària en emergències com les d’Ucraïna, els terratrèmols de Turquia, Síria, el Marroc o les inundacions a Líbia. 

Tot i els esforços abocats en la lluita contra la cronificació de la pobresa durant els últims anys, el 40% de persones que l'entitat ha atès el 2023 es troben en  situació d’extrema vulnerabilitat. Així, 160.139 persones -un 33% més que 2019- han hagut de recórrer a la Creu Roja per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, material escolar o ajuts per fer front als subministraments bàsics. Es tracta de la xifra més alta dels darrers 5 anys, abans de la pandèmia de la Covid-19.

Ocupació

El 2023, 8.397 persones han participat en els projectes d’ocupació, de les quals 1 de cada 3 s’ha inserit al mercat de treball. La desocupació continua sent un desafiament social i econòmic preocupant, que s’accentua en el cas dels joves  amb nivells educatius més baixos. Per això, és clau dur a terme accions específiques per trencar la bretxa educativa i laboral que perpetua l’exclusió i la precarietat i contribuir a prevenir així el risc de pobresa entre aquest col·lectiu. 

Ajuts sanitaris i accés al dret a la Salut

S’han duplicat fins a 76.840 les persones ateses amb problemes de salut. Alhora, és significatiu l’augment d’un 62% de les persones que han rebut ajudes sanitàries (copagament de la medicació, ulleres, audiòfons, etc.) i acompanyament per accedir al dret a la salut, que han passat de 4.150 a 6.707. D’altra banda, 1.144 persones han rebut suport a través de projectes de promoció d’hàbits saludables relacionats amb la salut emocional. Així, s'han potenciat les trucades telefòniques de seguiment (amb especial atenció a persones grans en situació de soledat no desitjada), s’han organitzat sessions i tallers de formació i prevenció i s’ofereixen serveis telefònics de suport com “T’Escolta” i “T’Acompanya” relatius a la salut mental.  Aquest és un tema prioritari per a l’organització i, per això, s’ha engegat un estudi de L’Observatori sobre la salut emocional i els joves vinculat a l’ocupació.

Dreta
Banner

Destacats