Missió nòrdica de la Taula del Tercer Sector

Una representació de la Taula construeix ponts amb el tercer sector social de Suècia i Dinamarca en una nova missió internacional

Content
Esquerra

D’Estocolm a Copenhaguen passant per Malmö i Lund, una representació de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de les seves federacions ha conegut el treball d’algunes de les principals federacions i entitats del tercer sector escandinau i ha presentat la feina que duen a terme les entitats a Catalunya. La delegació també ha participat en el Congrés Europeu de Serveis Socials i ha construït aliances al voltant de l’estratègia ‘Territoris en Transició’ en una Missió Nòrdica que ha estat possible gràcies al suport del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea i l’Ajuntament de Barcelona, així com de la delegació del Govern als Països Nòrdics.

Quins objectius tenia la missió?

Per una banda, conèixer amb profunditat el model de benestar nòrdic, com ha evolucionat recentment i quin paper juga el tercer sector social de Suècia i Dinamarca en el seu funcionament, en el global de les polítiques públiques i en la millora de la democràcia. En segon lloc, projectar el tercer sector social català i els diversos projectes de col·laboració público-social en què està involucrat amb la finalitat de forjar noves aliances.

La missió nòrdica s’emmarca en l’estratègia internacional i de ‘Territoris en Transició’ de la Taula del Tercer Sector, des d’on s’està construint una dinàmica de cooperació estable entre xarxes del tercer sector social i de la societat civil de diversos territoris: de Catalunya a Europa i el món.

La delegació nòrdica incloïa representants de la Junta Directiva i de l’equip tècnic de la Taula, que treballen diversos àmbits de l’agenda estratègica de la Taula, com el reconeixement i la millora del tercer sector social, la lluita contra la pobresa, els drets de la infància, el model d’atenció centrat en la persona, les persones amb discapacitat, el voluntariat i la innovació digital.

Quines organitzacions hem conegut?

D’una banda, xarxes del tercer sector social i de col·laboració público social, com ara el Fòrum d’organitzacions per a la millora social de Suècia, el Fòrum suec d’innovació social o l’Institut Raoul Wallenberg de Drets Humans. Per l’altra, entitats del tercer sector que presten serveis a les persones, com la Missió de la ciutat d’Estocolm (acció social), DANNER (dones víctimes de violència), BROEN (educació en el lleure), LOBPA (discapacitats) o Hans Knudssen Institutet (inserció sociolaboral). 

La Taula ha col·laborat amb la Delegació del Govern als Països Nòrdics i els Països Bàltics en el context de la missió. La delegada del Govern als Països Nòrdics, Montserrat Riba, ha acollit la missió de la Taula a la seu de la Delegació i ha acompanyat els nostres membres a Malmö i Lund.

Quins temes i eixos d’innovació s’han tractat?

La missió ha constatat la implantació del tercer sector social a Suècia i Dinamarca, que ha jugat (des de fa temps) i segueix jugant un paper crucial a l’hora de desenvolupar les polítiques socials i el model de benestar. 

En clau sistèmica, la missió ha permès abordar el reconeixement i el marc legal del tercer sector, el model de finançament del tercer sector, la seva articulació institucional i com treballa en xarxa, el seu paper en el diàleg social, la seva col·laboració amb altres agents de la quàdruple hèlix i la seva funció d’enfortiment de la democràcia i del compromís ciutadà.

També hem conegut experiències específiques innovadores en àmbits com: la promoció del model de vida independent per les persones amb discapacitat; estratègies de desinstitucionalització de les cures i l’atenció social i sanitària; experiències d’inserció sociolaboral; contribucions de les entitats al moviment feminista; xarxes que connecten el voluntariat i l’educació en el lleure; promoció d’espais de trobada en clau d’inclusió; i metodologies per introduir l’EBDH en els pressupostos públics.

Què ha donat de si el Congrés Europeu de Serveis Socials?

La delegació de la Taula ha participat en el Congrés Europeu de Serveis Socials, celebrat a Malmö del 14 al 16 de juny. Es tracta del principal punt de trobada dels serveis socials europeus que reuneix cada any les administracions públiques, els proveïdors de serveis socials i altres agents implicats en l’atenció a les persones.

m4Social i la Taula del Tercer Sector han signat un acord de col·laboració amb l’entitat organitzadora del Congrés, l’European Social Network, que ens ha convidat a presentar els nostres projectes d’innovació social i digital amb un estand propi. La proposta ha atret l’interès de nombroses delegades i delegats al congrés, que s’han interessat pels darrers projectes de la Taula vinculats a la interoperabilitat de dades.

Com assegurarem el seguiment d’aquesta missió?

L’oficina internacional de la Taula del Tercer Sector, organitzadora de la missió nòrdica, donarà continuïtat als resultats de la visita en tres direccions. En primer lloc, generarà un informe de capitalització que acosti els coneixements generats i diverses propostes de millora a tot el sector. En segon lloc, promourà l’enxarxament entre entitats catalanes, sueques i daneses a través dels espais pertinents, sobretot la Comissió Internacional de la Taula. Finalment, promourà aliances entre xarxes dels tres països en àmbits clau per a tot el tercer sector i d’abast europeu.

Podeu donar-vos d’alta al butlletí internacional de la Taula o contactar amb internacional@tercersector.cat per més informació.

 

Dreta
Banner

Destacats